Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : sistemlerin temel anatomi ve fizyolojisinin gözden geçirerek hastalık durumunda ortaya çıkan değişiklikleri, bu değişikliklere bağlı ortaya çıkabilecek belirti-bulgu ve nedenlerini inceleyerek hemşirelik bakım ve uygulamalarında temel oluşturacak kavram ve ilkelerin özümsenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : fizyopatoloji ile ilgili temel kavramları, hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçleri, hemostaza ilişkin durumları, stres, şok, ağrı ve uyku fizyolojisi, hematolojik sistem fizyolojisi, kalbin yapısı ve çalışması, dolaşım dinamiği, bağışıklık mekanizması, ventilasyon-perfüzyon dinamiği, endokrin sistem fizyolojisi, renal sistem fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi ve tüm bu sistemlere ilişkin patolojik durumları olgu örnekleri ile aktarmayı içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ovayolu N, Ovayolu Ö. Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım, Çukurova Nobel Tıp Kitabevleri,1. Cilt ,1. Baskı 2. Mc Phee SJ, Lingappa VR, Ganong WF. Hastalıkların Fizyopatolojisi, Çoban E, Süleymanlar G (Çeviren), Palme Yayın Evi, I. Baskı, Ankara,2007 3. Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji (Medical Physiology). Türkçe çeviri editörü. Çavuşoğlu H. Onuncu Edisyon. Yüce yayınları ve Nobel Tıp Kitabevleri. 2001. 4. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 5. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum, vaka analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : sunum, vaka analizi

  • 1 Sistemlerin fizyolojisine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 Hücredeki normal fizyolojik süreçlerin işleyişine ilişkin bilgi verme
  • 3 Sistem hastalıklarına neden olan patolojik süreçleri açıklayabilme
  • 4 Olgu örneklerinde verilen klinik belirti ve bulguların fizyopatolojik süreçlerini gösterebilme
  • 5 Fizyopatolojik değişiklikleri kanıta dayalı olarak değerlendirme ve uygulamaya aktarma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Fizyopatoloji İle İlgili Temel Kavramlar, Hücredeki Fizyolojik ve Patolojik Süreçler
3.Hafta *Stres, Ağrı ve Uyku Fizyolojisi
4.Hafta *Sıvı - Elektrolit, Asit - Baz Dengesi ve Ödem Mekanizması
5.Hafta *Hemostaz, Şok ve Tromboz
6.Hafta *enflamasyon
7.Hafta *İmmünite ve İmmün Yanıt Mekanizmaları
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Fizyopatolojisi
10.Hafta *Renal Sistem Fizyopatolojisi
11.Hafta * Sinir Sistemi Fizyopatolojisi
12.Hafta *Endokrin Sistem Fizyopatolojisi
13.Hafta *Gastrointestinal Sistemi Fizyopatolojisi Olgu Örnekleri ile Fizyopatolojik Değerlendirmeler: Soru - Cevap
14.Hafta *final

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Final 1 25,00 25,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Toplam : 97,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00