Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 105 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : yüksek lisans öğrencisine, sağlıklı ya da hasta bireye hemşirelik bakımı verirken; mesleki bilgilerinin yanı sıra hemşirelik ile ilgili kavramları bilmesini, benimsemesini ve uygulamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : hemşirelikle ilgili temel kavram ve kuramlar, hemşirelik, sağlık, hastalık, çevre ve insan kavramları, eğitim, kültür, ekonomi ve sağlık ilişkisi, mesleki tanımlar-ölçütler, hemşireliğin gelişimsel süreci, hemşirelik bakım planı ve modelleri, iletişim ve kişilerarası ilişkiler, stres ve baş etme yöntemleri, kanıta dayalı hemşirelik girişimleri, bütüncül bakış, empati-sempati, kalite-yaşam kalitesi, toplam kalite yönetimi, etik ve değerler, malpraktis, ekip çalışması, yönetim, liderlik, motivasyon, kişisel gelişim ve girişkenlik gibi konulardan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Birol L. Hemşirelik Süreci, Bozyaka Matbaacılık, 8. Baskı (2007) 2. Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar (1999) 3. Pektekin Ç. Hemşirelik Felsefesi, Kuramlar-Bakım Modelleri Ve Politik Yaklaşımlar,1. Baskı 2013,İstanbul Tıp Kitapevi, (2013) 4. Potter P. Fundamentals of Nursing, 6.baskı, Mosby-Year Book, (2006) 5. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 6. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Hemşireliğin tarihini ve model kuram kavramlarını tartışabilme
  • 2 Kavramların ve kuramların çeşitlerini ve özelliklerini sıralama
  • 3 Kavram ve kuramların hemşirelik modeliyle ilişkisini açıklama
  • 4 Hemşirelik felsefesi, bakım ve sürecini yorumlayabilme
  • 5 Hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalarla yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelikte Kavramsal Ögeler Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar
3.Hafta *Sağlık Hastalık Kavramları ve İlişkileri
4.Hafta *Hemşirelik, Sağlık, Çevre ve İnsan Kavramları ve Birbiriyle İlişkileri
5.Hafta *Eğitim, Kültür, Ekonomi ve Sağlık İlişkisi
6.Hafta *Mesleki Tanımlar-Ölçütler
7.Hafta *Hemşireliğin Gelişimsel Süreci
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Hemşirelik Bakım Planı ve Modelleri
10.Hafta *İletişim ve Kişilerarası İlişkiler- Stres ve Baş Etme Yöntemleri
11.Hafta *Kanıta Dayalı Hemşirelik Girişimleri- Bütüncül Bakış, Empati-Sempati, Kalite-Yaşam Kalitesi, Toplam Kalite Yönetimi, Etik ve Değerler, Malpraktis
12.Hafta *Ekip Çalışması, Yönetim, Liderlik, Motivasyon, Kişisel Gelişim ve Girişkenlik
13.Hafta *Model ya da Kuramın Uygulamaya Aktarılması
14.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ödev 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 10,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00