Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : öğrenciye bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, yayın yapabilme (olgu, derleme, araştırma makalesi yazımı) becerisinin kazandırılması, yapılan yayınların bilimsel platformlarda sunumunu yapabilme becerisinin kazandırılması, kişisel gelişimi için danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile en az üç seminere katılmasıdır.
Dersin İçeriği : tez danışmanı tarafından belirlenmekle birlikte, dönem sonunda öğrencinin takip ettiği ve yaptığı aktivitelerle ilgili danışmanına kapsamlı bir rapor sunması gerekmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öğretim elemanının, öğrencinin bireysel ve akademik gelişimi için önerebileceği her türlü kaynak
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum yapma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dr. Öğr. Üyesi Beste Özgüven Öztornacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Dr. Öğr. Üyesi Beste Özgüven Öztornacı
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimleri bilme
  • 2 Bilimsel etik ve çalışma disiplini kazanma
  • 3 Güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme
  • 4 Yayın yapabilme (olgu, derleme, araştırma makalesi yazımı) becerisi kazanma
  • 5 Bilimsel platformlarda sunum yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uzmanlık Alan Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Bilimsel Bilginin Tanımı ve Önemi
3.Hafta *Bilimsel ve Akademik Görgü Kuralları ve Uygulamaları
4.Hafta *Derleme Makalesi Yazımı
5.Hafta *Olgu Makalesi Yazımı
6.Hafta *Sistematik Derleme Makalesi Yazımı
7.Hafta *Araştırma Makalesi Yazımı
8.Hafta *Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Bir Etkinliğe Katılma I
9.Hafta *Kişisel Gelişim ve Farkındalık Seminerlerine Katılma I
10.Hafta *Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Bir Etkinliğe Katılma II
11.Hafta *Kişisel Gelişim ve Farkındalık Seminerlerine Katılma II
12.Hafta *Kişisel Gelişim ve Farkındalık Seminerlerine Katılma III
13.Hafta *Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Bir Etkinliğe Katılma III
14.Hafta *DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 8 10,00 80,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 10,00 60,00
Ev Ödevi 1 5,00 5,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00