Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 103 İLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1 0,00 4,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Diyabet hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgilerini diyabet hastalarının hemşirelik yönetiminde kullanabilme, semptom yönetimini uygulayabilme ve sonuçlarını kalite süreçleri doğrultusunda değerlendirebilme ve sağlık bakım ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : diyabetli hastaya klinik ve poliklinik ortamında eğitim verme, gereksinimlerini karşılama, akut ve kronik sağlık problemi olan diyabetli hastalarda hemşireliğin tüm fonksiyonlarını kullanarak bakım sağlama, ekibin etkin üyesi olma, klinik uygulamalarda stres yaratan durumlarla baş edebilme, hemşirelik uygulamalarını; diyabet kliniği veya polikliniğine başvuran hastanın / bireyin ve ailesinin hemşirelik bakımının planlanmasını, uygulanmasını ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesini yapabilmeyi içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Erdoğan S. Diyabet Hemşireliği, 2002 2.İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 3.Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları 4.Kadıoğlu P. Endokrinoloji ve Diyabet El Kitabı,2017
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL<br /> Dr.Öğr.Üyesi Zehra DOĞAN<br />
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Erişkinlerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri konusunda uygulama yapabilme
  • 2 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre diyabetin sistemlere özgü hastalıklar konusunda hemşirelik süreci hazırlama, sunma ve değerlendirebilme
  • 3 Hastalıkların acil, kronik ve yoğun bakım izlemini yapabilme
  • 4 Kanıta dayalı uygulamalarla bütünleştirdiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilme
  • 5 Klinik uygulama alanının eğitim ortamı olarak etkin kullanılmasını ve klinik eğitim ve öğretim sürecinin planlanmasını sağlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *uygulama 1
2.Hafta *uygulama 1
3.Hafta *uygulama 1
4.Hafta *uygulama 1
5.Hafta *uygulama 1
6.Hafta *uygulama 1
7.Hafta *uygulama 1
8.Hafta *uygulama 1
9.Hafta *uygulama 1
10.Hafta *uygulama 1
11.Hafta *uygulama 1
12.Hafta *uygulama 1
13.Hafta *uygulama 1
14.Hafta *uygulama 1

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 4,00 4,00
Kısa Sınav 1 4,00 4,00
Uygulama / Pratik 15 8,00 120,00
Vaka Çalışması 5 1,00 5,00
Toplam : 133,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00