Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUR306 GENEL SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İşletme risklerine karşı korunmak, işyerlerinde iş güvenliği bilincinin oluşması için zemin hazırlamaktır.
Dersin İçeriği : Ekonomik hayatın en önemli aktörü olan çalışanların işletme risklerine karşı korunması, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması dersin asıl içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : OHSAS 18001 Standardı, "Health and Safety Handbook" Jeremy Stranks, "Health and Safety Pocket Book" Jeremy Stranks, "İş Sağlığı ve Güvenliği" Alp Esin Tacetin KAKİLLİOĞLU, Zülfinaz KURT, Müjdegül DALKILINÇ, Temel İlk yardım uygulamaları eğitim kitabı, Ankara, Sağlık Bakanlığı Yayını, 2002. İbrahim Somyürek, İlk Yardım Ders Kitabı, Şubat 2007 / 1. Baskı / Seçkin Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders anlatımı, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Özlem YATKIN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İş türlerine uygun veya işkollarına göre iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açan nedenleri tanımlar.
  • 2 İşçi sağlığı ve iş güvenliği bilincine ulaşma ve bu bilinci sürekli diri tutma sürecini tartışır
  • 3 Asıl amacın yaptırım uygulamalı değil, önlemek olduğunu ama yasanın gerekli gördüğü hallerde de yaptırım uygulamanın kaçınılmazlığını açıklar. Yaptırımsız hiç bir hukuk kuralının ayakta kalamayacağını hatırlatır
  • 4 İş güvenliğinin 3 yönlü olduğunu hatırlatır: mühendislik (teknik) yön, hukuki yön, tıbbi yön olduğunu öğretir.
  • 5 İş güvenliğinde işçi ve işverenlerin yükümlülüklerini açıklar
  • 6 İş güvenliğinde örgütlenme sürecini ve yaptırımları açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin konusu, önemi, tarihi gelişimi
2.Hafta *İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri ve alınacak önlemler
3.Hafta *İş Güvenliğinde genel görünüm ve iş güvenliği hakkının ortaya çıkışı
4.Hafta *İş Kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler
5.Hafta *İşverenin işçiyi gözetme borcunun hukuki dayanağı
6.Hafta *İşverenin sorumluluğunun kaynakları ve sorumluluk türleri
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *İşverenin sorumluluğunun hukuki niteliği
9.Hafta *İşverenin sorumluluğunun koşulları
10.Hafta *Yaptırımlar 1: Hukuki yaptırımlar (tazminat davaları)
11.Hafta *Yaptırımlar 2: idari ve cezai yaptırımlar
12.Hafta *Türkiye´de iş güvenliği denetiminin örgütlenişi ve uygulanışı
13.Hafta *Turizm İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulama ve değerlendirilmesi
14.Hafta *OHSAS 18001
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 64,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00