Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİŞ332 ACİL TIP VE GENEL ANESTEZİ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencilerin, ağız-diş sağlığı ile ilgili risk faktörlerini ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarını bilerek toplumsal ağız-diş sağlığı düzeyini geliştirmek için uygun öneriler sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Sağlık ve hastalık kavramları Ağız diş sağlığı epidemiyolojisi Koruyucu diş hekimliği uygulamaları ve endikasyonları Koruyucu diş hekimliğinde saha çalışmaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Oxford Handbook of Public Health Practice. David Pencheon, Charles Guest, and David Melzer. Oxford University Press, 2006. Essential dental public health. Daly, Blánaid. Oxford : Oxford University Press, 2013
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükleri" bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Umut Payza
Öğr. Gör. Dr. Pınar Yeşim Akyol
Uzman Dr. Hüseyin Acar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Etkinlikler ayrıntılı olarak "İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde verilmiştir.

 • 1 Koruyucu hekimliği tanımlamak
 • 2 Davranış değişikliği oluşturmayı öğrenmek
 • 3 Öğretmen ve ebeveyn nasıl eğitileceğini öğrenmek
 • 4 Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar
 • 5 Ağız-diş sağlığı ile ilgili risk faktörlerini sıralar ve açıklar
 • 6 Toplumsal risk faktörlerine karşı akılcı öneriler geliştirir
 • 7 Koruyucu diş hekimliği uygulamalarını ve endikasyonlarını sayar ve açıklar
 • 8 Toplum ağız diş sağlığını geliştirme için önerilerde bulunur

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplum Ağız Diş Sağlığına Giriş
*Toplum Ağız Diş Sağlığına Giriş
2.Hafta *Sağlık ve Hastalık Kavramları
*Sağlık ve Hastalık Kavramları
3.Hafta *Korunma için Toplum Sağlığı Araştırmaları
*Koruyucu uygulamalarla ilgili toplum sağlığı çalışmaları
4.Hafta *Oral epidemiyoloji
*Oral epidemiyoloji
5.Hafta *Diş Çürüğü Epidemiyolojisi
*Diş Çürüğü Epidemiyolojisi
6.Hafta *Oral Patolojilerin Epidemiyolojisi
*Oral patolojilerin epidemiyolojisi
7.Hafta *Ağız Diş Sağlığını Geliştirmede Genel Prensipler
*Ağız Diş Sağlığını Geliştirmede Genel Prensipler
8.Hafta *Çürük Riski Belirleme ve Koruyucu Diş Hekimliği
*Çürük Riski Belirleme ve Koruyucu Diş Hekimliği
9.Hafta *Koruyucu Alan Uygulamaları
*Koruyucu Diş Hekimliğinde Alan Uygulamaları
10.Hafta *Diş Hekimliğinde Flor
*Diş Hekimliğinde Flor
11.Hafta *Davranış Değişikliği Oluşturma
*Davranış Değişikliği Oluşturma
12.Hafta *Engelli Bireylerde Koruyucu Diş Hekimliği
*Engelli Bireylerde Koruyucu Diş Hekimliği
13.Hafta *Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi
*Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi
14.Hafta *Periodontal Hastalıklardan Korunma
*Periodontal Hastalıklardan Korunma
15.Hafta *Oral Kanser ve Diş Travmalarından Korunma
*Oral Kanser ve Diş Travmalarından Korunma

 • 1 Alan Çalışması : 20,000
 • 2 Vize : 20,000
 • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Alan Çalışması 4 3,00 12,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 1,00