Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT334 ERGONOMİ VE MESLEK HASTALIKLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çalışma çevresinin çalışanların iş performansı üzerine etkilerini analiz etmek, iş analizi, iş yerinde yaralanma, kaza ve yorgunluğun önlenmesi amacıyla ergonomik yaklaşımlar konusunda bilgi kazanmaktır. <br />Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları tanıtmak ve önleme ve korunma yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Çalışma çevresinin çalışanların iş performansı üzerine etkilerini analiz etmek, iş analizi, iş yerinde yaralanma, kaza ve yorgunluğun önlenmesi amacıyla ergonomik yaklaşımlar konusunda bilgi kazanmaktır. <br />Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları tanıtmak ve önleme ve korunma yöntemlerini öğretmektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, 2003 <br />-Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 <br />-Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, 2003<br />-Marras WS, Karwowski, W. Fundamental and Asssessment Tools for Occupational Ergonomics,Taylor&Francis2006. <br />-Stein F, Söderback; Occupational Therapy and Ergonomics, Applying Ergonomic Principles to Everyday Occupation in the home and at Work. 2006. Whurr Publishers Limited, England<br />-Özer D, Baltacı G. “İş Yerinde Fiziksel Aktivite”. T.C. Sağlık Bakanlığı, Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi: Şubat, 2008. Klasmat matbaacılık, Ankara. ISBN: 978-975-590-246-3. (2012'de 2. basımı yapılmıştır).<br />-Ders notları ve güncel literatür<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım<br />Sunum<br />Grup çalışması<br />İnteraktif tartışma<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Derya Özer Kaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ---
Dersin Verilişi : Yüzyüze

 • 1 1. İnsan sağlığı ve iş sağlığı kavramlarını tanımlar. Sağlık ve iş verimi arasındaki ilişkiyi kurar.
 • 2 2. Genel vücut sistemleri ve bunların iş üretme kapasitelerini genel hatlarıyla öğrenir.
 • 3 3. Fiziksel uygunluk ve bozukluklar ile iş sağlığı ve verimi ilişkisini kurar.
 • 4 4. Diş hekimliğinde risk oluşturabilecek durumları analiz eder.
 • 5 5. Riskler için önlem alma yöntemlerini sayar.
 • 6 6. İş verimliliğini etkileyen durumları analiz eder.
 • 7 7. İş çevresini ergonomik uygunluk açısından değerlendirir.
 • 8 8. İş çevresinde uygulanacak ergonomik yaklaşımları tanımlar.
 • 9 9. İşle ilgili kas iskelet sistemi yaralanmalarının nedenleri, önlenmesi ve tedavisi konusunda bilgi kazanır.
 • 10 10. Verimliliği arttıracak önlemleri öğrenir (Hijyen, beslenme, fiziksel aktivite, egzersiz, iş çevresinde uygulanacak ergonomik yaklaşımlar, stres yönetimi)
 • 11 11. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları tanır ve önleme ve korunma yöntemlerini sayar.
 • 12 Temporomandibular eklem disfonksiyonunu teşhis eder, tedavi yöntemlerini sayar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İnsan sağlığı ve iş sağlığı kavramları, iş ile insan sağlığı arasındaki etkileşimler
2.Hafta *Vücut sistemleri ile iş ve hareket üretebilme yeteneği (Sistemlere genel giriş- temel anatomi ve fizyoloji)
3.Hafta *Genel sağlık durumu, fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite ilişkisi
4.Hafta *İş ile ilgili riskler (kimyasal, biyolojik, fiziksel riskler) Çalışma ergonomisi ve işle ilgili risk faktörleri
5.Hafta *İş ile ilgili kas-iskelet hastalıkları-nedenleri ve korunma yolları Fiziksel uygunluk yetersizlikleri, vücut biyomekaniklerinde bozulmalar ve yaralanma ilişkisi
6.Hafta *Diş Hekimliğinde Kas-İskelet Sistemi Problemleri: Önleme -Tedavi Ve Ergonomik Yaklaşımlar İş yerinde fiziksel aktivite ve egzersiz yaklaşımları ile iş verimini arttırmak
7.Hafta *İş verimini artırmayı etkileyen durumlar ve iş verimini arttırma yöntemleri Stres yönetimi ile iş verimini arttırmak İşle ilgili psikososyal faktörler ve tükenmişlik sendromu, mobbing
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Bulaşıcı olmayan hastalıklar
10.Hafta *Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara yaklaşım, dikkat edilecek unsurlar
11.Hafta *Bulaşıcı Hastalıklar
12.Hafta *Bulaşıcı Hastalıklar korunma-önleme
13.Hafta *Meslek Hastalıkları-İş Kazaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
14.Hafta *Temporomandibular Eklem Değerlendirme-Postüral Bozukluklar ile İlişkili Etyoloji
15.Hafta *Temporomandibular Eklem Myofonksiyonel Tedavi

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Küçük Grup Çalışması 2 1,00 2,00
Vaka Çalışması 2 1,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Final 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Problem Çözme 2 1,00 2,00
Tartışmalı Ders 2 1,00 2,00
Toplam : 43,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 1
AKTS : 2,00