Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.43 SAYISAL YÖNTEMLER 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste, pazarlama, üretim ve finans gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan işletme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi ve çeşitli kantitatif karar verme teknikleri kullanılarak bu modellerin çözümü ve yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste özellikle işletme problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tam sayılı programlama) ve değişik uygulama alanlarından örneklerle verilerek çözümler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 11th Edition, Prentice Hall, New Jersey Diğer Güncel Bilimsel Yayınlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar ve sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Sağnak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze anlatım, tartışma

  • 1 Matematiksel modellemeye ilişkin temel kavram ve teknikleri tanımlayabilme
  • 2 Pazarlama, finans ve üretim alanlarındaki çeşitli işletme problemlerini formüle edebilme
  • 3 İşletme problemlerini çözmede doğrusal ve tamsayı programlama modellerini uygulayabilme
  • 4 Belirlilik ve belirsizlik altında çeşitli karar problemlerini analiz edebilme
  • 5 İleri matematiksel modelleme problemlerini anlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Modellemeye Giriş
2.Hafta *Doğrusal Programlama ile Modelleme
3.Hafta *Doğrusal Programlama Model Çözümleri
4.Hafta *Doğrusal Programlama Örnek Model Çözümleri
5.Hafta *Doğrusal Programlama Örnek Model Çözümleri
6.Hafta *Tam Sayı Programlama
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Doğrusal Programlama Ulaştırma Modelleri
9.Hafta *En Kısa Yol, En Küçük Kapsar Ağaç, En Büyük Akım Modelleri
10.Hafta *Proje Yönetimi
11.Hafta *Proje Yönetimi
12.Hafta *Karar Verme Modelleri
13.Hafta *Karar Verme Modelleri
14.Hafta *Dönem Tekrarı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 66,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00