Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR.001 Fitoterapi Uygulamaları 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kanıta dayalı tıp uygulamalarına dayanarak farklı yaş gruplarında ve sistemlerde kullanılan bitkisel kaynaklı ürünlerin özelliklerini; yaygın kullanılan preparatları; güncel mevzuat bilgilerini vaka takdimleri ve olgu sunumları ile kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği; rasyonel fitoterapide dikkat edilecek hususları; drog ve tıbbi çay hazırlama prensiplerini; belli sistemler üzerinde kullanılan fitoterapötiklerin kanıt düzeylerini, ilaç etkileşimlerini kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Principles and Practice of Phytotherapy, Simon Mills, Kerry Bone, Elsevier, UK, 2013. 2. FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri, Ö. Demirezer ve ark., Akademisyen Kitabevi, 2017. 3. Clinical trials; Cochrane reports; EMA, ESCOP, WHO Monographs.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum, olgu sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mehmet Zeki Haznedaroğlu
Prof. Dr. Tijen Temiz
Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu
Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Tijen Kaya Temiz Doç. Dr. M. Zeki Haznedaroğlu Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Farmakope ve monograflar üzerine bilgileri listeler.
  • 2 Rasyonel fitoterapide dikkat edilecek hususları yorumlar.
  • 3 Drog ve tıbbi çayların hazırlanışı prensiplerini analiz eder.
  • 4 Belli sistemler üzerinde kullanımı bulunan fitoterapötiklerin kullanımlarını örneklendirir.
  • 5 Yaygın kullanılan bitkisel ürünlerin olası ilaç etkileşimleri ve istenmeyen etkilerini listeler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bitkisel ilaçların kökeni, rasyonel fitoterapide dikkat edilecek hususlar, mevzuatı.
2.Hafta *Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite kontrol Drog hazırlamada temel prensipler.
3.Hafta *Tıbbi çaylar ve hazırlama teknikleri.
4.Hafta *Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler.
5.Hafta *Solunum yolları hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler.
6.Hafta *Çocuk hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler.
7.Hafta *Ara sınav.
8.Hafta *Gastroenterolojide kullanılan fitoterapötikler.
9.Hafta *Kadın hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler.
10.Hafta *Cilt hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler.
11.Hafta *Ürolojik hastalıklarda kullanılan fitoterapötikler.
12.Hafta *Nörodejeneratif hastalıklarda kullanılan fitoterapötikler.
13.Hafta *Romatizmal hastalıklarda kullanılan fitoterapötikler.
14.Hafta *Onkolojik hastalıklarda kullanılan fitoterapötikler
15.Hafta *Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan fitoterapötikler.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Vaka Çalışması 3 5,00 15,00
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00