Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI333 SOSYAL PSİKOLOJİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere sosyal psikoloji alt alanın tanıtmak, bu alanın içerdiği temel konuları, başlıca kuramları ve araştırma yöntemlerini incelemektir.
Dersin İçeriği : Sosyal psikolojinin tarihçesi, sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri, sosyal algı, sosyal biliş, tutum, yükleme, benlik, konformite ve grup dinamikleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hogg, M.A., Vaughan, G.M. (2014). Sosyal Psikoloji (Çev.İ.Yıldız, A.Gelmez). Ankara:Ütopya Yayınevi. Kassin, S., Fein, S., & Markus, H. R. Social Psychology. Boston: Houghton Mifflin, 2007. Hewstone, M., Stroebe, W., & Jonas, K. Introduction to Social Psychology: A European Perspective. UK: Blackwell, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .-
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Ayşe Ayvazoğlu
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sosyal psikoloji alt alanı tanımak ve sosyal psikolojinin temel konularını bilmek.
  • 2 Sosyal psikolojideki çalışmaları araştırma yöntemleri açısından değerlendirmek.
  • 3 Sosyal algı, sosyal biliş, tutum, benlik gibi temel kavramları tanımlamak.
  • 4 Bireylerin grup içindeki davranışlarını grup dinamikleri teorileriyle açıklamak.
  • 5 Sosyal psikolojideki temel kavram ve kuramları birbiriyle karşılaştırabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *sosyal psikoloji nedir?
2.Hafta *sosyal psikolojide araştırma yöntemleri
3.Hafta *sosyal biliş
4.Hafta *sosyal algı ve yükleme kuramları
5.Hafta *benlik
6.Hafta *benlik
7.Hafta *sosyal kimlik
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *tutum
10.Hafta *tutum ve ikna
11.Hafta *sosyal etki
12.Hafta *konformite ve itaat
13.Hafta *grup dinamikleri
14.Hafta *grup dinamikleri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00