Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-MH.26 ENERGY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Enerjinin çevre üzerindeki etkisi, kavramını tanıtmak. 2. Petrol endüstrisindeki çevresel sorunlara genel bir bakış kazandırmak. 3. Çevresel koruma planlamasının öneminin kavratılması. 4. Atık arıtma ve tasfiye etme yöntemleri hakkında bigi vermek. 5. Çevresel düzenlemeler içintemel bir aşinalık oluşturmak.
Dersin İçeriği : Petrol Endüstrisinde Çevresel Kontrole Giriş. Sondaj ve Üretim Operasyonlarının Çevre Üzerindeki Etkileri. Petrol Atıklarının Çevresel Taşınması. Çevresel Koruma İçin Planlama. Atık Arıtımı ve Tasfiye Yöntemleri. Kirlenmiş Alanların İyileştirilmesi. Çevresel Düzenlemeler. Hassas Habitatlar. Deniz Sondajında Çevre Kirliliği.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Reis, J. C. (1996). Environmental control in petroleum engineering. Houston: Gulf Pub. Ristinen, R. A., & Kraushaar, J. J. (2016). Energy and the Environment, 3rd Edition. John Wiley & Sons. Chaturvedi, P. (2003). Energy, environment, and sustainable development. New Delhi: Concept Publ. Hinrichs, R., & Kleinbach, M. H. (2013). Energy: Its use and the environment. Boston, MA: Brooks/Cole. Vogt, W. G. (1979). Energy and environment. Pittsburgh: School of Engineering.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Çevresel sorunları belirleyip kontrol edebilmek. 2. Enerji üretim ve tüketiminin çevresel etkilerini değerlendirebilmek. 3. Çevresel düzenlemelerin öneminin kavranması. 4. Farklı enerji kaynaklarının öğrenilmesi. 5. Atık arıtma ve tasfiye etme yöntemlerinin öğrenilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yü yüze

  • 1 Çevresel sorunları belirleyip kontrol edebilmek.
  • 2 Enerji üretim ve tüketiminin çevresel etkilerini değerlendirebilmek.
  • 3 Çevresel düzenlemelerin öneminin kavranması
  • 4 Farklı enerji kaynaklarının öğrenilmesi
  • 5 Atık arıtma ve tasfiye etme yöntemlerinin öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çevresel Sorunlara Genel Bakış
2.Hafta *Petrol Endüstrisinde Çevresel Kontrole Giriş
3.Hafta *Sondaj Operasyonlarının Çevre Üzerindeki Etkileri
4.Hafta *Üretim Operasyonlarının Çevre Üzerindeki Etkileri
5.Hafta *Petrol Atıkları Taşınmasının Çevresel Etkileri
6.Hafta *Çevresel Koruma İçin Planlama
7.Hafta *Atık Arıtım Yöntemleri
8.Hafta *Atık Tasfiye Yöntemleri
9.Hafta *Kirlenmiş Alanların İyileştirilmesi
10.Hafta *Çevresel Düzenlemeler
11.Hafta *Çevresel Düzenlemeler
12.Hafta *Hassas Habitatlar
13.Hafta *Deniz Sondajında Çevre Kirliliği
14.Hafta *Genel inceleme ve konuların değerlendirilmesi

  • 1 Derse Katılım : 10,000
  • 2 Ev Ödevi : 10,000
  • 3 Vize : 20,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Final 1 2,00 2,00
Ev Ödevi 5 3,00 15,00
Toplam : 87,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00