Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SOH.01 OYUNLA İLETİŞİM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin oyunun, iletişimin niteliğine yönelik olumlu katısına yönelik farkındalığını artırmak ve iletişim süreçlerini oyunu kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Tanışma-Bağlantı Kurma / Temel Kavram Öğrenimi: Oyun ve İletişim /Temel Kavram Öğrenimi: Oyun ve İletişim / Oyunun Kullanımı ve Planlanması / Oyunda Malzeme Kullanımı / Oyun kavramı ve türleri - Isınma Oyunları / Oyun kavramı ve türleri - İsim oyunları / Oyun kavramı ve türleri – İletişim oyunları / Oyun kavramı ve türleri – Tematik oyunları / Oyun kavramı ve türleri – Değerlendirme oyunları / Oyunun Farklı Gruplarda Kullanımı / Öğrencilerin oyun sunumları / Öğrencilerin oyun sunumları / Değerlendirme-Kapanış
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aytaş, G., & Uysal, B. (2017). Oyun Kavramı Ve Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 675-690. / Özdoğan, B. (2004). Çocuk ve oyun: çocuğa oyunla yardım. Anı Yayıncılık. (101-126). / Öztürk, Aslıhan B. (2014). Çocukla çalışmada oyun, Prof. Dr. Gönül Erkan’a Armağan. Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği Yayını: Ankara (214-221). / Adıgüzel, Ö. (2006) Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları, Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 17-29. / Demiröz, F. (2001).Sosyal Grup Çalışmasında Oyun, Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet. T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Ortak Yayını, Ankara. / Anonim oyun kaynakları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Pratik, Canlandırma, Oyun Oynama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Oyunun önemini anlar
  • 2 Oyun ve iletişim arasında bağlantı kurar
  • 3 Oyunun iletişimin niteliğine yönelik olumlu katkısını ve gücünü bilir
  • 4 İletişim süreçlerinde oyunu kullanabilir
  • 5 Oyun oynatma konusunda beceri kazanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma-Bağlantı Kurma
2.Hafta *Temel Kavram Öğrenimi: Oyun ve İletişim
3.Hafta *Temel Kavram Öğrenimi: Oyun ve İletişim
4.Hafta *Oyunun Kullanımı ve Planlanması
5.Hafta *Oyunda Malzeme ve Araçların Kullanımı
6.Hafta *Temel Kavram Öğrenimi: Oyun kavramı ve türleri - Isınma Oyunları
7.Hafta *Temel Kavram Öğrenimi: Oyun kavramı ve türleri - İsim oyunları
8.Hafta *Temel Kavram Öğrenimi: Oyun kavramı ve türleri – İletişim oyunları
9.Hafta *Temel Kavram Öğrenimi: Oyun kavramı ve türleri – Tematik oyunlar
10.Hafta *Temel Kavram Öğrenimi: Oyun kavramı ve türleri – Değerlendirme oyunları
11.Hafta *Oyunun Farklı Gruplarda Kullanımı
12.Hafta *Öğrencilerin oyun sunumları
13.Hafta *Öğrencilerin oyun sunumları
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 6,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00