Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL446 OSMANLI DÖNEMİ TASAVVUF METİNLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı tasavvuf metinlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır
Dersin İçeriği : Osmanlı klasik metinler ve bunların değerlendirilmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı, Ankara 2001.2- Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19.Yüzyıl), İnsan Yayınları, İstanbul, 2004. 3- Abdurrahmân Câmî, Nefahâtü’l-Üns min Hadarâti’l-Kuds, trc. ve şrh.: Lâmiî Çelebi, Haz. Süleyman Uludağ, Mustafa Kara, İstanbul, 1995. 4-Ahmet, Yaşar Ocak, Osmanlı Sûfîliğine Bakışlar, İstanbul, 2011. 5- İsmal Hakkı Bursevî Kitâbu'n- Netîce, Haz. Ali Namlı, İmdat Yavaş, İnsan Yay. İstanbul, 1997.6- İsmail Hakkı Bursevî, Ferahu'r-Ruh, Haz. Mustafa Utku, Uludağ Yay. Bursa, 2010. 7- Niyazi-i Mısri Divanı Haz. Kenan Erdoğan, Akçağ Yay. İstanbul, 2019.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Anlatım 2- Soru-Cevap 3- Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Osmanlı Tasavvuf düşünce ve kültürünün temel kaynaklarını sıralar.
  • 2 Osmanlı Tasavvuf metinlerindeki konuları kendi cümleleriyle ifade eder ve açıklar.
  • 3 Osmanlı Tasavvuf metinlerini yorumlar.
  • 4 Osmanlı düşünce ve kültürünün temel kaynaklarının telif usul ve üslubunu anlatır.
  • 5 Osmanlı tasavvufi metinleri yorumlar örneklendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Nefehatü’l-Üns’ten Osmanlıca Seçme Metinler
3.Hafta *Nefehatü’l-Üns’ten Osmanlıca Seçme Metinler
4.Hafta *Nefehatü’l-Üns’ten Osmanlıca Seçme Metinler
5.Hafta *Nefehatü’l-Üns’ten Osmanlıca Seçme Metinler
6.Hafta *Kitabü’n- Netice'den Seçme Metinler
7.Hafta *Kitabü'n- Netice' den Seçme Metinler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Ferahu'r- Ruh’dan Seçmeler
10.Hafta *Ferahu'r- Ruh ’dan Seçmeler
11.Hafta *Osmanlı Sûfîliğine Bakışlar/ Metin Okuma ve Analiz
12.Hafta *Osmanlı Sûfîliğine Bakışlar/ Metin Okuma ve Analiz
13.Hafta * Niyazi-i Mısri Divanı'ndan Seçmeler ve Analiz
14.Hafta * Niyazi-i Mısri Divanı'ndan Seçmeler ve Analiz

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 4,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 3,00 48,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 15 2,00 30,00
Araştırma Sunumu 2 2,00 4,00
Toplam : 143,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00