Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Personel seçimi, eğitimi, değerlemesi ve çalışma ilişkilerinin analizi konularında yetkinlik kazandırmak, İşletmelerde insan kaynaklarını yönetmek için gerekli bilgi ile donatmak ve bu alandaki yeniliklere açık olmayı sağlamak
Dersin İçeriği : İnsan Kaynakları Yönetimi tanımı ve işlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları, işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mondy R. W., Noe R. M., Premeaux S.R., “Human Resource Management” Dursun Bingöl, “Personel Yönetimi”
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Burcu Güler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilmek ve süreçleri uygulayabilme
  • 2 İşletmelerin insan kaynakları ihtiyacını karşılamaya yönelik görüşmeler yapabilme
  • 3 İşletme personelinden etkili ve verimli bir biçimde yararlanabilme
  • 4 İşletme personelini motive edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Personel Yönetimine Bakış
2.Hafta *Tanımlamalar
3.Hafta *Personel Planlama Süreci
4.Hafta *İş Analizi
5.Hafta *Aday Personel Toplama
6.Hafta *Personel Seçimi
7.Hafta *Personel Seçimi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kariyer Planı Geliştirme
10.Hafta *Personelin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması
11.Hafta *Personel Değerleme ve Değerleme Yöntemleri
12.Hafta *Ücret Politikası
13.Hafta *Sendikalaşma
14.Hafta *Toplu Pazarlık
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 52,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00