Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PHY114 ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Adli psikiyatri ile suç bilimi arasındaki ilişkiyi kavrama, adli psikiyatri hastasının ve ailesinin özelliklerini tanıma, bakımını planlayabilme ve yürütebilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Adli psikiyatri hemşireliğinin gelişim süreci ve felsefesi Suç Bilimi (Kriminoloji) Adli psikiyatri hastasının özellikleri ve bakım süreci Adli psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumlulukları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çam O, Engin E. (2014) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul, Akademisyen Kitapevi. ISBN: 9786054499922. Chaloner C, Coffey M. (2000) Forensic Mental Health Nursing: Current Approaches. John Wiley & Sons. ISBN-13: 978-0632050314 Lynch VA, Duval JB. (2011) Forensic Nursing Science. 2nd Edition. Elsevier Mosby. ISBN-13: 978-0323066372 Hammer RM, Moynihan B, Pagliaro EM. (2013) Forensic Nursing: A Handbook for Practice. 2nd Edition. Jones & Bartlett Learning, Burlington. ISBN-13: 978-0763792008 Fanetti M, O'Donohue W., Fondren-Happel R., Daly K. Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic. 2015. ISBN: 9781118273203 McClelland N, Humphreys M, Conlon L, Hillis T. (2001) Forensic Nursing and Mental Disorder, 1st Edition. Philedelphia, Butterworth Heinemann. ISBN: 9780750643092 Constantino R, Crane P, Young S. (2012) Forensic Nursing: Evidence-Based Principles and Practice 1st Edition. F.A. Davis Company. ISBN-10: 080362185X. Austin W, Boyd M. (2014) Psychiatric & Mental Health Nursing For Canadian Practice. Third Edition. Canada, Lippincot Williams&Wilkins Publishing. ISBN-10:1451190875
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, vaka tartışması, powerpoint sunuları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI<br />
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, vaka çalışması

  • 1 Adli psikiyatri hemşireliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 Adli psikiyatri hemşireliğinin felsefesini ve ilkelerini kavrayabilme
  • 3 Adli psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanımlayabilme
  • 4 Adli psikiyatri ile ilgili yasal süreci tanımlama
  • 5 Adli psikiyatri hastasının kendisine ve çevresine zarar verme riskini belirleyebilme
  • 6 Adli psikiyatri hastasının bakım gereksinimlerini belirleyebilme
  • 7 Adli psikiyatri hastasının gereksinimlerine uygun bakımı planlayabilme ve yürütebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Adli psikiyatride temel kavramlar
3.Hafta *Dünya’da ve Türkiye’de Adli Psikiyatri Hemşireliği
4.Hafta *Kriminoloji (Suç Bilimi) ve adli psikiyatri arasındaki ilişki
5.Hafta *Adli Psikiyatride hasta özellikleri ve hemşirelik bakımı-1 ⁻ Çocuk ve ergen adli psikiyatri hastalarına yaklaşım ⁻ Geriatrik adli psikiyatri hastasına yaklaşım
6.Hafta *Adli Psikiyatride hasta özellikleri ve hemşirelik bakımı-2 ⁻ Öğrenme güçlüğü olan hastaya yaklaşım ⁻ Gerçeği değerlendirme yeteneği olmayan hastalara yaklaşım
7.Hafta *Adli Psikiyatride hasta özellikleri ve hemşirelik bakımı-3 ⁻ Adli psikiyatride alkol-madde/ilaç bağımlılığı olan hastaya yaklaşım ⁻ Cinsel suç faili ve mağdur hastalar ile ailelerine yaklaşım
8.Hafta *Adli psikiyatride; ⁻ Risk tanılama ve yönetimi ⁻ Tehlikeli davranışları tanımak ve yönetmek ⁻ Güvenliğin terapötik kullanımı
9.Hafta *Adli psikiyatride tedavi sürecinin yönetilmesi (Psikososyal müdahale ve rehabilitasyon sürecinde hemşirenin sorumlulukları)
10.Hafta *Yasalar ve adli psikiyatri hemşirelerinin profesyonel sorumluluğu
11.Hafta *Adli psikiyatride etik
12.Hafta *Adli psikiyatri hemşireliğinde kanıt temelli yaklaşımlar
13.Hafta *Tartışma: Adli psikiyatri hemşireliğinin geleceği
14.Hafta *Film izleme

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Vize 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ödev 3 3,00 9,00
Ev Ödevi 3 3,00 9,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 13,00 13,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00