Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PHY113 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Geçmişten günümüze ulusal ve uluslararası düzeydeki sağlık politikaları örneklerini tanıma, bu sağlık politikalarının hemşirelik mesleğini etkileme sürecini yorumlayabilme ve hemşirenin politik savunucu rolünü kullanabilme/lobi yapabilme konusununda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği : Dünyada ve Türkiye’de sağlık politika örnekleri Mevcut sağlık politikaları ve hemşirelik mesleğine etkisi Hemşirelerin sağlık politikalarını etkileme ve politik savunuculuk rolü
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Mason DJ, Gardner DB, Outlaw FH, O'Grady ET, (2016). Policy & Politics in Nursing and Health Care. Elsevier/Saunders. 7th Edition. ISBN: 9780323241441. 2.International Journal of Health Care Services. ISSN: 00207314 3.Journal of Nursing Management. John Wiley & Sons Ltd. Online ISSN: 1365-2834. 4.Yıldırım T, Yıldırım HH (2015). Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri. Absam Yayıncılık. 5.Atabey SE (2012), Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları. Gazi Yayınevi. 6.Keyder Ç, Üstündağ N, Ağartan T, Yoltar Ç (2007). Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları. İletişim Yayıncılık. 4.baskı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)

  • 1 1. Sağlık politikaları ile ilgili kavramları tanımlayabilme
  • 2 2. Sağlık politikalarını oluşturma sürecini bilme
  • 3 3. Dünyada ve Türkiye’de sağlık politika örneklerini açıklayabilme
  • 4 4. Dünyada ve Türkiye’de mevcut sağlık politikalarını bilme
  • 5 5. Mevcut sağlık politikalarının hemşirelik mesleği üzerine etkisini bilme
  • 6 6. Hemşirelerde sağlık politikalarını etkileyebilme ve politik savunuculuk becerisini kazandırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramlar-1
3.Hafta *Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramlar-2
4.Hafta *Geçmişten günümüze Dünyada sağlık politikaları
5.Hafta *Geçmişten günümüze Türkiye’de sağlık politikaları
6.Hafta *Farklı ülkelerden sağlık politikası örnekleri
7.Hafta *Sağlık hizmetlerini yönlendiren ulusal eylem planları
8.Hafta *Hemşirelik eğitimini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler
9.Hafta *Hemşirelik bakım hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 1
10.Hafta *Hemşirelik bakım hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 2
11.Hafta *Hemşirelik bakım hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 3
12.Hafta *Sağlık politikaları ve etik
13.Hafta *Politika ve güç oluşturmada hemşirenin rol ve sorumlulukları
14.Hafta *Tartışma: Hemşire liderler sağlık politikalarını nasıl etkileyebilir?

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ev Ödevi : 20,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 3 3,00 9,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ev Ödevi 3 3,00 9,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00