Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PHY111 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-I 3,00 1,00 0,00 3,50 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hemşireliğin mesleki gelişimine ve bakım niteliğini yükseltmeye katkı sağlayacak bilgi, beceri ve davranışları bilimsel araştırmalar yoluyla kazandırmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği : Hemşirelikte Araştırmaya Giriş, Hemşirelik Araştırmalarının Önemi ve Kullanımı, Araştırma Konusu Seçimi, Literatür İnceleme, Araştırma Amacı, Araştırma Soruları ve Hipotez Oluşturma, Niceliksel Araştırma Tasarımları, Evren ve Örnekleme, Veri Toplama Yöntemleri, Verilerin Analizi, Araştırma Raporu Hazırlama ve Sunma, Araştırma Etiği
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O. N., Görak G., Karataş, Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü., Edi.Erefe İ. (2002). Hemşirelikte Araştırma, Odak Ofset, İstanbul. Burns, N, Grove, S. K. (2001).The Practice Of Nursing Research Conduct, Critiative And Utulization”, 4th Edition, WB. Saunders Company. Özdamar K (2001). SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir. 5. Erol H (2010). SPSS Paket Programı ile İstatistiksel Veri Analizi. Nobel Tıp Kitabevi, Adana. Polit, D F., Hunger B P.(1999). Nursing Research, Principles And Methods, Sixth Edition, Lippincott. 4. Ders içerikleri ile ilgili makaleler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, rol-play, vaka tartışması, powerpoint sunuları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ferhan Elmalı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Bilimsel araştırma sürecindeki temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 Hemşirelik biliminin gelişiminde araştırmanın önemini açıklayabilme
  • 3 Hemşirelik biliminin gelişiminde ulusal ve uluslararası hemşirelik araştırmalarının önemini tartışabilme
  • 4 Araştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken etik ilkeleri tartışabilme
  • 5 Hemşirelik mesleğine ilişkin araştırma sürecini sürdürebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Hemşirelikte araştırmaya giriş
3.Hafta *Hemşirelik araştırmalarının önemi ve kullanımı
4.Hafta *Araştırma konusu seçimi ve hipotez oluşturma
5.Hafta *Niceliksel araştırma tasarımları
6.Hafta *Niteliksel araştırma tasarımları
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Evren, örnekleme ve randomizasyon
9.Hafta *Veri toplama yöntemleri ve verilerin değerlendirilmesi
10.Hafta *Verilerin analizi
11.Hafta *Araştırma raporu hazırlama ve sunma
12.Hafta *Araştırma etiği
13.Hafta *Ödevlerin sunumu
14.Hafta *Ödevlerin sunumu

  • 1 Ödev : 20,000
  • 2 Vize : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 1,00 1,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ödev 7 2,00 14,00
Proje 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 133,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00