Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PNGE309 DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, 3. sınıf lisans öğrencilerine doğal gazın ve bileşenlerinin temel özelliklerini ve davranışlarını öğretmek; mühendislik rezervi tahminleri için mühendislik hesaplamalarında ve doğal gazın üretimi, depolanması ve taşınmasında gerekli olan kavramsal ve matematiksel altyapıyı sağlamak; doğal gaz akışının rezervuardan tüketiciye dağıtımına kadar geçen aşamalarında yöntemlerin öğretilmesi ve yaygın mühendislik problemleriyle uygulama yapılması için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği : Bu ders, doğal gaz oluşumları, Türkiye ve Dünya'daki faydaları ve rezervlerinin tarihsel arka planını; faz davranışı, gazların fiziksel ve termodinamik özellikleri; su içeriği, ısıtma değeri ve doğal gazların hidratları; borularda ve kuyularda gaz akışı ve ölçümü; doğal gaz sıkıştırma, rezerv tahminleri ve depolama; ve gaz kuyusu teslim edilebilirlik testlerini kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Lee, J., and Wattenberger, R.A., Gas Reservoir Engineering, SPE Textbook Vol. 5, Society of Petroleum Engineers, Richardson, Texas, USA, 1996. Katz, D.L., and Lee, R.L., Natural Gas Engineering – Production and Storage, McGraw-Hill Pub.Co., New York, New York, USA, 1990. Ikoku, C.U., Natural Gas Production Engineering, Krieger Pub. Co., Malabar, Florida, USA, 1992.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım ve sayısal problem çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Gökhan Coşkuner
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Doğal gaz mühendisliğinde veri toplama, üretme, yorumlama ve değerlendirme
  • 2 Doğalgaz mühendisliğinde problemlerin tanımlanması ve sorgulanması, yöntem tespiti ve çözümü
  • 3 Doğal gaz mühendisliği problemlerini çözmek için matematik, temel bilimler, temel mühendislik ve yer bilimleri bilgisinin kullanımı ve bilgisayar uygulamalarına adaptasyonu
  • 4 Çağdaş ekipmanlar ve doğal gaz üretim, temizleme, depolama ve ulaştırma tesislerindeki işlevlerine ek olarak yeni yöntemlerin ve gelecekteki gelişmelerin öğrenilmesi
  • 5 Mühendislik etiği, insan sağlığı ve çevre korumanın önemi ve ayrıca doğal gaz sahalarını ve tesislerini işletmek ve yönetmek için ekip çalışmasının önemi konusunda farkındalık kazanmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Doğal gazın tarihçesi ve oluşumu. Gazların kinetik teorisi
2.Hafta *Doğal gazların fiziksel ve termodinamik özellikleri
3.Hafta *Doğal gazın yanması ve ısınma değeri
4.Hafta *Doğal gaz ve doğal gaz hidratlarının su içeriği
5.Hafta *Borularda ve kuyularda gaz akışı için genel akış denkleminin çıkarılması
6.Hafta *Gaz kuyularında statik ve akan alt delik basınçlarının hesaplanması
7.Hafta *Ara sınav I
8.Hafta *Doğal gaz debisinin ölçümü ve ilgili cihazlar
9.Hafta *Entalpi-entropi diyagramları, doğal gazın genleşmesi ve sıkıştırılması
10.Hafta *Normal ve anormal şekilde basınçlı gaz rezervuarlarının hacimsel rezerv tahminleri
11.Hafta *Gaz kuyuları ve rezervuarları için düşüş eğrisi analizlerine giriş
12.Hafta *Ara Sınav II
13.Hafta *Rezervuarlardaki gaz akışı ve gaz kuyularının geri basınç (teslimat) testi
14.Hafta *Akıştan sonra akış, dört nokta ve gaz kuyularının eşzamanlı testi, doğal gazın depolama araçları

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Ev Ödevi : 10,000
  • 3 Vize : 20,000
  • 4 Vize 2 : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Ev Ödevi 5 3,00 15,00
Toplam : 136,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00