Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PNGE305 SONDAJ VE KUYU TAMAMLAMA MÜHENDİSLİĞİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere kuyuda bulunan yeraltı hidrolik kuvvetlerini tanıtmak, sondaj hidroliği, koruma borusu tasarımı, koruma borusu dizilerinin tasarımında kullanılan özel hususlar ve prosedürler, yönlü sondaj ve sapma kontrolünün nedenleri, ortaya çıkan teknolojiler ve uygulamalardır (sarmal boru ve kontrolsüz sondaj ve sondaj işleminin ekolojik ve çevresel hususları gibi).
Dersin İçeriği : Sondaj hidroliği. Kontrolsüz sondaj. Kuyu kontrolü. Koruma borusu tasarımı ve koruma borusu tasarımı için özel tasarım konuları. Yönlü sondaj ve yönlü sondaj ölçümleri. Tek ve çok çimentolu yaklaşımlar ve prosedürler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Bourgoyne, A.T. et al, Applied Drilling Engineering, SPE Textbook Series, Vol.2, Richardson, Texas, USA, 1991. 2. Steve Deverux, Practical Well Planning and Drilling, PennWell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma, USA, 1998. 3. Gas Research Institute Publication, Underbalanced Drilling Manual, Chicago, Illinois, USA, 1997. 4. James, A. Short, Prevention, Fishing and Casing Repair, PennWell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma, USA, 1995. 5. Mitchell, B., Oilwell Drilling Engineering Handbook, SPE, Richardson, Texas, 1995.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Asistan
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sondaj mühendisliğinde matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulamak.
  • 2 Sondaj mühendisliği problemlerini belirlemek, formüle etmek ve çözmek.
  • 3 Sondaj mühendisliği ihtiyaçlarını karşılamak için bir sistem, bileşen veya bir süreç tasarlamak.
  • 4 Takım çalışması yapmak ve etkili iletişim kurmak.
  • 5 Sondaj mühendisliğinin mesleki ve etik sorumluluğunu anlamak.
  • 6 Sondaj mühendisliği uygulaması için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders hakkında genel bilgi, Sondaj hidroliği
2.Hafta *Boruda ve anülüste türbülanslı akış
3.Hafta *Jet uçlu nozul seçimi, Dalgalanma basınçları
4.Hafta *Partikül kayma hızı, Kesim taşınımı
5.Hafta *Kontrolsüz sondaj
6.Hafta *Kuyu kontrolü
7.Hafta *Koruma borusu tasarımı
8.Hafta *Koruma borusu tasarımı için özel tasarım konuları
9.Hafta *Yönlü sondaj
10.Hafta *Kuyunun yörüngesini hesaplama
11.Hafta *Yönlü delme ölçümleri, Saptırma araçları
12.Hafta *BHA Prensipleri, Sapma kontrolü
13.Hafta *Sarmal boru
14.Hafta *Tek ve çok çimentolu yaklaşımlar ve prosedürler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 5 8,00 40,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 5 10,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 136,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00