Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PNGE303 SONDAJ VE ÜRETİM LABORATUVARI 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Sondaj sıvısının temel fonksiyonları hakkında bilgi vermek, 2. Sondaj akışkanının sondaj akışkanının birincil fonksiyonlarını yerine getirmek için uygun özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılan test prosedürleri hakkında bilgi vermek, 3. Çeşitli kuyu koşullarında istenen özellikleri elde etmek için kullanılan ortak katkı maddeleri hakkında bilgi vermek, 4. Sondaj sıvılarının seçiminde ana faktörler hakkında bilgi vermek, 5. Teknik rapor yazabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği : Sondaj optimizasyonu; kurallar ve varsayımlar ve optimum sondaj programı. Sondaj sıvıları; fonksiyonlar, seçimler, planlama ve sahada test edilmiş özellikler. Teşhis testleri; Potansiyel problemleri tespit etmek ve sebeplerini belirlemek. Pilot testler; alternatif çamur islah metodları. Kil kimyası; sondaj killeri, hidrasyon mekanizması, fiziksel özellikleri, sodyum klorürün etkisi ve pH. Su bazlı çamurlar; düşük katılı dağılmamış çamurlar, dağılmış çamurlar, formülasyon, bakım, kimyasal katkılar, kirletici maddelerin kimyasal olarak uzaklaştırılması, filtrasyon yoğunluğu-katı madde kontrolü. Engelleyici su bazlı çamurlar; kalsiyumla iyileştirilmiş çamurlar, lignosülfonat ile iyileştrilmiş çamurlar, yüksek tuzlulukta çamurlar, formülasyon, bakım ve işlem. Yağ çamurları; formülasyon, katkı maddeleri, bakım ve işlem. Çimento harc tasarımı. Üretim mühendisliği için özel endüstri testleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Bourgoyne, A.T. et al, Applied Drilling Engineering, SPE Textbook Series, Vol.2, Richardson, Texas, USA, 1991. 2. James L. Lummus and J.J. Azar, Drilling Fluids Optimization: A Practical Field Approach, Penn Well Books, Tulsa, Oklahoma, USA, 1986.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Asistan
Dersin Verilişi : yüz yüze

 • 1 1. Sondaj akışkanlarının temel özelliklerini ve fonksiyonlarını öğrenmek,
 • 2 2. Kil verimini teorik ve deneysel olarak belirler.
 • 3 3. API su kaybını deneysel olarak belirleme
 • 4 4. Ağırlaştırılmamış sondaj çamurunun katı içeriğini deneysel olarak belirleme
 • 5 5. Düşük katı çamurların özelliklerini deneysel olarak belirleme,
 • 6 6. Ağırlaştırılmış sondaj çamurunun katı içeriğini deneysel olarak belirleme
 • 7 7. Tuz ve kalsiyumla kirlenmiş sondaj çamurunun özelliklerini ve bu kirli çamurların deneysel olarak işlenmesini belirlemek,
 • 8 8. Deneysel olarak su bazlı inhibitif çamurların özelliklerini belirlemek,
 • 9 9. petrol bazlı çamurların tasarım ve bakımını deneysel olarak belirleme,
 • 10 10. Çimento harçlarının özelliklerini deneysel olarak belirlemek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sondaj akışkanlarının temel özellikleri ve işlevleri
2.Hafta *Sondaj akışkanlarının temel özellikleri ve işlevleri
3.Hafta *Kil verimi
4.Hafta *API su kaybı
5.Hafta *Ağırlaştırlırmamış sondaj çamurunun katı içerik analizi
6.Hafta *Düşük katı çamur sistemleri
7.Hafta *Ağırlaştırılmış sondaj çamurunun katı içerik analizi
8.Hafta *Tuzla kirlenmiş sondaj çamuru
9.Hafta *Kalsiyumla kirlenmiş sondaj çamuru
10.Hafta *Genel olarak teknik raporların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
11.Hafta *Su bazlı inhibitif çamurlar
12.Hafta *petrol bazlı çamurlar
13.Hafta *Çimento mukavemet testi
14.Hafta *Çimento harçlarının tasarımı

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Laboratuvar 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Toplam : 72,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00