Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP 409 Üroloji 17,00 19,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ürogenital sistem fizyolojisi ve embriyolojisini öğrenmek Ürolojik hastalıkların semptomlarını, ürolojik öykü almayı, muayene yöntemlerini, tanısal testleri ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
Dersin İçeriği : Konjenital anomalileri, enfeksiyonları, tümörleri, taş hastalığı, benign prostat hiperplazisi, inkontinans, infertilite ve erektil disfonksiyon ve aciller ile ilgili birinci basamakta gerekli değerlendirmeyi, tanı için gerekli tetkikleri istemeyi ve tedavi için hangi hastanın uzmana sevkinin gerekliliğini içeren konulardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Campbell-Walsh Urology, 11th Edition, 2015
2-EAU (European Association of Urology) guidelines 2019. (http://uroweb.org/guidelines/)
3-Anafarta K. Temel Üroloji 2011
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : teorik dersler ve pratik uygulamalar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Konjenital anomalileri, enfeksiyonları, tümörleri, taş hastalığı, benign prostat hiperplazisi, inkontinans, infertilite ve erektil disfonksiyon ve aciller ile ilgili birinci basamakta gerekli değerlendirmeyi, tanı için gerekli tetkikleri istemeyi ve tedavi için hangi hastanın uzmana sevkinin gerekliliğini içeren konulardır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yüksel Yılmaz
Prof. Dr. Yiğit Akın
Doç. Dr. Sacit Nuri Görgel
Doç. Dr. Osman Köse
Doç. Dr. Serkan Özcan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr. Yüksel Yılmaz Doç.Dr.Yiğit Akın Doç.Dr.Sacit Nuri Görgel Dr. Öğr. Üyesi Osman Kose Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özcan
Dersin Verilişi : teorik dersler ve pratik uygulamalar

 • 1 Üriner sistem normal fizyolojisini ve üriner obstruksiyonun fizyopatolojisini anlatabilmeli
 • 2 Üriner sistem enfeksiyonlarına tanı koyup tedavi edebilmeli, ayırıcı tanıda üriner sistemin spesifik enfeksiyonlarını akla getirebilmeli
 • 3 Ürogenital sistemin konjenital anomalilerini tanıyabilmeli
 • 4 Cinsel yolla bulaşan hastalıklara tanı koyup tedavi edebilmeli
 • 5 Vezikoüreteral reflünün etiyolojisini, tanı ve tedavi yöntemlerini sayabilmeli
 • 6 Üriner sistem taş hastalığı hakkında gerekli değerlendirme ve yönlendirme yapabilmeli
 • 7 Üriner sistem acillerine birinci basamakta gerekli müdahelenin nasıl yalabileceğini söyleyebilmeli
 • 8 Böbrek tümörleri, mesane kanseri, prostat kanseri ve testis kanserinin tanı ve tedavisi hakkında gerekli bilgilere sahip olabilmeli
 • 9 Üniner inkontinans tiplerini bilmeli, aşırı aktif mesane ve enürezis nokturna kavramı hakkında gerekli yönlendirme yapabilmeli
 • 10 İnfertilite tanım ve etiyolojisini bilerek spermiogram parametrelerini değerlendirip gerekli yönlendirmeyi yapabilmeli
 • 11 Erektil disfonksiyonun etiyolojisi, tanı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmeli
 • 12 Benign prostat hiperplazisinin etyolojisi ve tanısı hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve medikal-cerrahi tedavi açısından gerekli yönlendirmeyi yapabilmeli
 • 13 Erkek ve kadın hastada steril olarak sonda takma becerisini kazanabilmeli
 • 14 Ürolojik kateterleri tanıyabilmeli ve gerektiğinde bir kısmını kullanabilmeli
 • 15 Ürolojik görünteleme yöntemlerini değerlendirebilmeli ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmeli

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
14.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
*Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane
15.Hafta * Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi
16.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
* Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane
17.Hafta * Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi
21.Hafta *Erkek ve kadın hastaya steril sonda takma becerisi, Ameliyat ekipmanlarının tanıtımı
*Erkek ve kadın hastaya steril sonda takma becerisi, Ameliyat ekipmanlarının tanıtımı
22.Hafta *Üroflowmetri, Ürodinami değerlendirme, hasta başı vizit
*Üroflowmetri, Ürodinami değerlendirme, hasta başı vizit
24.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
*Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane
25.Hafta *Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi
26.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
*Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane
27.Hafta *Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi
35.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
*Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane ı
36.Hafta * Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi
37.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
*Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane
38.Hafta *Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi
45.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
*Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane
46.Hafta *Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi
47.Hafta *Üriner sistem fizyolojisi Üriner obstrüksiyonun fizyopatolojisi Kataterlerin tanıtımı Üst üriner sist. enfeksiyonları-Kanıta dayalı tıp Mesane enf. ve spesifik enfeksiyonlar Böbrek anomalileri ve böbrek kistleri Üreter anomalileri:UPJO-megaüreter-ektopik Ür. Genital bölge enf. orşit, epididimit, Spesifik enf. A. prostatit, K. prostatitler-prostatit S. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar VUR : etyoloji,tanı, tedavi Prostat Ca.: etyoloji, tanı Üst üriner sistem acilleri Alt üriner sistem acilleri Böbrek, üreter ve mesane taşları Taş hastalığında ted. (ESWL, PNL) Nöromusküler mesane disfonksiyonları
*Kataterlerin tanıtımı Endoskopi ünitesi-ameliyathane Poliklinik-Ameliyathane
48.Hafta *Testis iniş anom., Varikosel, Hidrosel Penil–skrotal malformasyonlar Organa sınırlı- ileri evre PCa tedavisi İnfertilite: tanım, etyoloji, laboratuar İnfertilite: cerrahi ve med. tedavi Testis Tm.: Etyoloji, tanı, tedavi Aşırı Aktif Mesane, İnkontinans AAM de tedavi prensipleri Üroepitelial Tm.: Etyoloji, tanı, labor. Üroepitalial tümörlerde tedavi-şistozomiazis Böbrek tümörleri-feokromositoma Erektil D.: Etyoloji, labort. Ejec. Preac Erektil D.: medikal ve cerrahi Tedavi BPH: etyoloji, tanı, laboratuvar BPH da medik.- cerrahi ted. seçenekleri
*Ürodinami-ESWL Endoskopi ünitesi Üroradyoloji Serviste beceri uygulamaları Yataklı servis hasta başı eğitimi

 • 2 Uygulama / Pratik : 30,000
 • 3 Final : 70,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 33 1,00 33,00
Uygulama / Pratik 23 1,00 23,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 22 1,00 22,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00