Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SY101 SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU-1 3,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : -
Dersin İçeriği : -
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, ödev hazırlama ve sunma, yarıyıl içi ve sonu sınavları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1) Örgüt dizaynı ve fonksiyonu konusunda bilgi sahibi olur.
  • 2 2) Örgüt yapı ve çevresinin temel kavramlarını tanımlar ve açıklar.
  • 3 3) Örgüt kurmalarına ait kavramları iş durumlarına uygular.
  • 4 4) Örgüt tasarımı konusunda eleştirel düşünür.
  • 5 5) Örgütlerle ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, sağlık sektöründeki değişim ve dönüşümü görebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Örgüt ve Kuram Kavramları, Örgüt Kuramının Temelleri
2.Hafta *Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar
3.Hafta *Fayol ve Yönetime Bakış ve Weber Açısından Sistemlere Bakış
4.Hafta *Örgüt Araştırmalarının Gelişimi
5.Hafta *Koşul Bağımlılık Kuramı, İşlem Maliyeti Kuramı
6.Hafta *Vekalet Kuramı, Kaynak Bağımlılığı Kuramı
7.Hafta *İnsan İlişkileri Kuramı ve İletişim
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Örgütsel Ekoloji, Birlikte Evrim, Kuramsal Kuram
10.Hafta *Makrokuramsal Kuram, Bütünleşmiş Örgüt Kuramları
11.Hafta *Karar verme Kuramı
12.Hafta *Sosyal Sistem Kuramı- Parsons
13.Hafta *Örgütsel Ağlar, Örgüt Çalışmalarında Kaos ve Karmaşıklık Kuramları
14.Hafta *Yeni Kuramlar Genel Sistem Kuramı, Açık Sistem Yaklaşımı, Örgütsel Öğrenme
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Proje 1 30,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Toplam : 146,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 4,00