Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İÖMB101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirmede uygulamalar ve gelişmeler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Başaran, İ. E. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yay. Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yay. Ereş, F. (2008). Eğitim Bilimine Giriş . Ankara: Maya A. Yay. Saylan, N. (2009). Eğitim Bilimine Giriş . Ankara: Anı Yay. Şişman, M. (2011). Eğitim Bilimine Giriş . Ankara: Pegem A. Yay. Ünal, S., ve Ada, S. (2012). Eğitim Bilimine Giriş . Ankara: Nobel Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Halil Erhun
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Safinaz ASRİ, Öğr. Gör. Halil Erhun
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bir bilim alanı olarak eğitimi kavrayabilme
  • 2 Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
  • 3 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
  • 4 Eğitimin diğer bilim alanları ile ilişkilerini kavrayabilme
  • 5 Eğitimdeki yeni eğilimleri ve yaklaşımları kavrayabilme
  • 6 Bilimsel bir araştırmanın bölümlerini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel kavramlar, Bilim ve Eğitim, Eğitimin çeşitli tanımları, Öğretim.
2.Hafta *Eğitimin felsefi temelleri, felsefe ile ilgili bazı temel kavramlar, eğitim ile felsefe ilişkisi, önemli felsefi akımlar.
3.Hafta *Eğitimin toplumsal temelleri, insanların toplumsallaşması, eğitimin toplumsal kaynağı, temel toplumsal kurumlar
4.Hafta *Eğitimin hukuki/yasal temelleri
5.Hafta *Eğitimin psikolojik temelleri, eğitim ile psikoloji ilişkisi.
6.Hafta *Eğitimin ekonomik temelleri, eğitimin ekonomik gelişimde rolü, eğitim ve ekonomi ilişkisi
7.Hafta *Eğitimin politik temelleri Eğitimin işlevleri, toplumsal açık sistem olarak eğitim, küreselleşmenin eğitim üzerine etkisi.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Eğitimin tarihi temelleri, Eski Türklerde Eğitim Anlayışı
10.Hafta *Eğitim biliminde yöntem, bilim kavramı, bilimin özellikleri, bir araştırmanın bölümleri.
11.Hafta *Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, amaçları ve temel ilkeleri.
12.Hafta *Bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen olmanın anlamı, mesleğin genel özellikleri
13.Hafta *Öğretmen yeterlikleri, Etkili öğretmenin nitelikleri
14.Hafta *Öğretmenlerin ileri eğitimleri, öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları, öğretmen yeterlilikleri.
15.Hafta *Öğretmenlerin ileri eğitimleri, öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları, öğretmen yeterlilikleri.

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ev Ödevi 15 2,00 30,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00