Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OEM 106 MATEMATİK II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel matematik konularının anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : İkinci dereceden denklemler, tek değişkenli fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Fonksiyonların grafikleri, Fonksiyonlarda türev hesaplamaları, Kapalı fonksiyon türevleri, Türev uygulamaları, İntegral, Belirli ve belirsiz integral, İntegral ile alan ve hacim hesaplamaları, lineer denklem sistemleri , Matris ve determinantlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hacsalihoğlu H., Balcı M., Temel ve Genel Matematik cilt 2, Ankara, 2001<br /><br />Marsden J.E., Elementary Classical Analysis, W.H. Freemann Comp,1974<br /><br />Balcı M, Analiz 2, Balcı yayınları, Ankara, 2001 <br /><br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum ve görsel iletişim araçları kullanarak ders işleme.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Ayberk Aydoğmuş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 1- Temel fiziksel kuramları ve doğa yasalarının işleyişini kavrama.
  • 2 Öğrencinin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve Temel Matematik bilgisini öğrenmektir.
  • 3 1- Temel matematik tekniklerini öğrenme
  • 4 2- Temel matematiksel becerileri kazanma
  • 5 3- Kazanılan matematik becerilerini mesleki problemlere uygulama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İntegral
2.Hafta *Belirsiz integral ve İntegral Alma Teknikleri.
3.Hafta *Belirli İntegraller
4.Hafta *Alan Hesabı, Hacim Hesabı
5.Hafta *Belirli İntegralin Uygulamaları
6.Hafta *Diziler
7.Hafta *Seriler
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Taylor ve Maclaurin Serileri
*Lineer Denklem Sistemleri
10.Hafta *Lineer Denklem Sistemleri
11.Hafta *Matrisler
12.Hafta *Matrisler
*Determinantlar
13.Hafta *Matrisler
*Determinantlar
14.Hafta *Determinantlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 10 3,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 10 4,00 40,00
Toplam : 130,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00