Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OEM 104 TEKNİK FİZİK 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel fizik kavramlarının ve prensiplerinin öğrenciye detaylı olarak anlatılması. Fizik ve ilgili diğer bilim dallarındaki genel bilgiyi kazandırmak amacı ile pratik yaklaşımların gösterilmesi. Öğrenciye temel doğa yasalarını ve olaylarını gözleyebilecek ve anlayabilecek beceriyi kazandırmak. Öğrenciye deney yolu ile bilgi edinme ve kuramsal bilgiden deneysel uygulamalara geçiş becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği : Termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, Newton kanunları, Mukavemet ilgi ilgili temel bilgiler, mukavemet çeşitleri, Hooke yasası, poisson sayıları, Basit eğilme ve uygulamaları, Düzlemsel statik momenti, düzlemsel atalet momentleri, Gerilmeler, tek eksenli gerilmeler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Fen ve Mühendislk için Fizik Cilt II, R. A. Serway, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık.<br /><br /> Baydar, Ertan, 1998. Teknik Fizik, KTÜ Yayınları, Trabzon
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum ve görsel iletişim araçları kullanarak ders işleme.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Gürkan Ergün
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 1. Teknik fiziksel kuramları ve doğa yasalarının işleyişini kavrama.
  • 2 2 Deney yapma becerisini ve deneylerle teoriden pratiğe geçişi öğrenme.
  • 3 3 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri anlayabilme.
  • 4 4 Teknik fizik prensiplerine ve kurallarına dayalı basit problemleri çözebilme.
  • 5 5 Fizik öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00