Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OEM107 MATEMATİK I 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel matematik konularının anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : İkinci dereceden denklemler, tek değişkenli fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Fonksiyonların grafikleri, Fonksiyonlarda türev hesaplamaları, Kapalı fonksiyon türevleri, Türev uygulamaları, İntegral, Belirli ve belirsiz integral, İntegral ile alan ve hacim hesaplamaları, lineer denklem sistemleri , Matris ve determinantlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Balcı M, Analiz 2, Balcı yayınları, Ankara, 2001 Marsden J.E., Elementary Classical Analysis, W.H. Freemann Comp,1974 Hacsalihoğlu H., Balcı M., Temel ve Genel Matematik cilt 2, Ankara, 2001
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum ve görsel iletişim araçları kullanarak ders işleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sıla Övgü Korkut Uysal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 1- Temel matematik tekniklerini öğrenme
  • 2 2- Temel matematiksel becerileri kazanma
  • 3 Kazanılan matematik becerilerini mesleki problemlere uygulama
  • 4 Fonksiyon matris ve türev kavramlarını öğrenme
  • 5 Matematiksel grafikleri çizebilme ve yorumlayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *kinci Dereceden Denklemler.
2.Hafta *Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Polinomlar, Rasyonel Fonksiyonlar
3.Hafta *Trigonometrik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar.
4.Hafta *Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar.
5.Hafta *Fonksiyonların Grafikleri.
6.Hafta *Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Hesabı .
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *Türevin Uygulamaları
9.Hafta *Türevin Uygulamaları
10.Hafta *İntegral
11.Hafta *Belirsiz integral
12.Hafta *Belirli İntegralin Uygulamaları
13.Hafta *Alan Hesabı, Hacim Hesabı
14.Hafta *Genel tekrar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00