Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OEM101 GENEL KİMYA 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kimyanın temel bilgilerinin verilmesi, genel kimyada madde kavramları, kimyanın temel yasaları, kimyasal reaksiyonlar, katalizörler, asit-baz reaksiyonları, periyotlar sistemi, redoks reaksiyonları, elementler kimyası hakkındaki bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği : General concepts in chemistry, homogeneous-heterogeneous systems and their separation, general chemistry laws, chemical bonding, reaction rate, acid-base concepts, pH, redox reactions, elements chemistry
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Petrucci, R.H., General Chemistry, Macmillan Pub., 1989. Fine, L.W., Beall, H., Chemistry, Saunders College Pub., 1990.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum ve görsel iletişim araçları kullanarak ders işleme.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mustafa Can
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 1- Kimyanın temel oluşturduğu derslerin daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere kimyanın temel bilgilerini kavramak, temel tanımları öğrenmek
  • 2 2- Kimyasal bileşiklerin oluşumundaki kimyasal yasaları kavramak,
  • 3 3- Kimyasal reaksiyondenklemlerini kavramak
  • 4 Hidroliz, nötralizasyon, pH kavramlarını öğrenmek
  • 5 5- Redoks olaylarını incelemek
  • 6 6- Asit-baz kavramlarını pekiştirmek,
  • 7 7- Denge reaksiyonlarını öğrenmek,
  • 8 8- Elementler kimyası hakkında bilgi edinmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kimyada genel kavramlar, bileşik, saf madde, element
2.Hafta *Kimyasal bileşik ve reaksiyonlar ile ilgili yasalar
3.Hafta *Atom, molekül kavramlari, elementlerin periyodik sistemi
4.Hafta *Kimyaysal reaksiyonlar, kimyasal denge
5.Hafta *Hidroliz, nötralizasyon, pH kavramaları
6.Hafta *Çözünürlük çarpımı, redoks reaksiyonları
7.Hafta *vize
8.Hafta *Hidrojen, oksijen, azot ve bileşikleri
9.Hafta *Kükürt ve bileşikleri
10.Hafta *Fosfor ve karbon bileşikleri
11.Hafta *Alkali metaller ve reaksiyonları
12.Hafta *Toprak alkali metalleri ve reaksiyonları Halojenler ve reaksiyonları III. grup elementleri
*Alkali metaller ve reaksiyonları
13.Hafta *Toprak alkali metalleri ve reaksiyonları Halojenler ve reaksiyonları III. grup elementleri
14.Hafta *Toprak alkali metalleri ve reaksiyonları Halojenler ve reaksiyonları III. grup elementleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00