Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECON422 KALKINMA EKONOMİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere, çok geniş kapsamlı bir çalışma alanı olan kalkınma ekonomisini tanıtmak, kalkınma konusunda geliştirilmiş olan pek çok kuram, kavram ve politikaları öğrenmelerini sağlamak ve kalkınmakta olan ülkelerin karşılaştıkları temel sorunları tanıyarak, edindikleri kuramsal ve kavramsal altyapı yardımıyla, ekonomik kalkınma üzerine temel düzeyde, yaratıcı ve eleştirel analizler yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Kalkınma olgusunun tarihi gelişimi, kalkınmanın anlamı, kalkınmışlığın ölçülmesi ve kalkınma kriterleri, 1945 den günümüze kalkınma paradigmaları, ekonomik büyüme kuramları, geleneksel kalkınma kuramları, yapısalcılık ve kalkınma, neoliberal kalkınma yaklaşımı, insani kalkınma yaklaşımı, insani gelişmişlik endeksleri, yoksulluk ve gelir dağılımı, çevre ve kalkınma, küreselleşme ve kalkınma, devletin rolü ve kurumlar, fordizm, bölgesel kalkınma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Todaro, M and S. Smith, Economic Development, (10th ed) , Pearson Education, USA, 2009
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik konu anlatımı, haftalık ödevler, soru çözümü
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gürdal Aslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Kurumların ve devletin kalkınma sürecindeki rolünün tanımlanabilmesi ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde analiz edilmek.
  • 2 Kalkınma konusuna ilişkin geliştirilen farklı kuram, kavram ve politikaların paradigmatik bir bakış açısı altında değerlendirmek.
  • 3 Kalkınmaya ilişkin geliştirilen politikaları tanımak ve değerlendirmek.
  • 4 Kalkınmaya ilişkin temel sorunların, ekonomik büyüme, rekabet edebilirlik, yoksulluk, gelir dağılımı, sürdürülebilirlik, nüfus artışı vd, tanımak ve analiz etmek.
  • 5 Kalkınma alnında çalışan önde gelen ulusal ve uluslar arası kurumların yayınlarının/verilerin takip etmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ekonomik Kalkınmaya giriş ve dersin içeriği, amaçları, detayları
2.Hafta *Karşılaştırmalı Ekonomik Kalkınma 1: Kalkınma kavramı ve uluslararası gelişmişlik göstergeleri, Gelişme trendleri
3.Hafta *Karşılaştırmalı Ekonomik Kalkınma 2: Kalkınma kavramı ve uluslararası gelişmişlik göstergeleri, Gelişme trendleri
4.Hafta *Kalkınma ve azgelişmişlik teorileri 1: Klasik ve Neoklasik teoriler
5.Hafta *Kalkınma ve azgelişmişlik teorileri 2: Kalkınmacı iktisadi kalkınma teorileri
6.Hafta *Kalkınma ve azgelişmişlik teorileri 3: Heterodoks kalkınma teorileri
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Uluslararası bağımlılık devrimi ve Neoklasik, serbest piyasa karşı devrimi
9.Hafta *Yoksulluk, Eşitsizlikler ve Ekonomik Kalkınma
10.Hafta *Nüfus Artışı ve Ekonomik Kalkınma: Nedenler, Sonuçlar ve Tartışmalar
11.Hafta *Kentleşme ve Kırsal-Kentsel Göç: Teori ve Politika
12.Hafta *Beşeri sermaye: Ekonomik Kalkınmada Eğitim ve Sağlık
13.Hafta *Ekonomik Kalkınma: Ülke Vaka Sunumları 1
14.Hafta *Ekonomik Kalkınma: Ülke Vaka Sunumları 2

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 5,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 147,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00