Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECON421 BÜYÜME EKONOMİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı lisans düzeyindeki öğrencilere iktisadi büyümedeki çağdaş kuramları sunarak, iktisadi büyüme olgusunun sağlam bir biçimde kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : İktisadi büyümenin geleneksel olguları, neoklasik büyüme kuramı, solow büyüme modeli, beşeri sermaye ve iktisadi büyüme , yakınsama ve ıraksama konuları, yeni fikirler iktisadı, doğal kaynaklar ve iktisadi büyüme ilişkisinin incelenmesi, iktisadi büyümeyi anlamak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Jones, C. (2002) Introduction to Economic Growth, 2nd ed., WWNorton and Company, New York
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik konu anlatımı, haftalık ödevler, soru çözümü
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gürdal Aslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İktisadi büyüme olgusunun anlaşılması
  • 2 Büyüme olgusunun analizinde niceliksel teknikleri basit düzeyde kullanabilme
  • 3 Analitik düşünmek ve sorun çözmek.
  • 4 Ekonomik büyümeyi etkileyen faktörleri analiz edebilmek.
  • 5 Güncel büyüme rakamlarını yorumlayabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Büyüme Çalışmaları için Bazı Niceliksel Tekniklerin Gözden Geçirilmesi
2.Hafta *İktisadi Büyümenin Geleneksel Olguları Büyüme ve Kalkınma Verileri, Diğer Genel Gerçeklikler
3.Hafta *Neoklassil Büyüme Kuramı: Basit Solow Büyüme Modeli (Teknolojik Değişmesiz) Basit Solow Modelinin Çözümü, Solow Diagramı, Karşılaştırmalı Durağanlık Analizi, Durağan Durumun Özellikleri, Basit Modelde İktisadi Büyüme
4.Hafta *Solow Büyüme Modeli ve Teknolojik Değişme Teknoloji Değişme içeren Solow Diagramı, Durağan Durum için Modelin Çözümü, Solow Modelinin Değerlendirilmesi, Büyüme Muhasebesi,Verimlilik Düşüşü ve Yeni Ekonomi
5.Hafta *Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme (Genişletilmiş Solow Modeli) Mankiw-Romer-Weil Modeli, Solow Modeli ile Karşılaştırma
6.Hafta *Yakınsama ve Iraksama Konuları İktisadi Büyüme Oranları Arasındaki Farkı Açıklama, Gelir Dağılımının Evrimi
7.Hafta *Yeni Fikirler İktisadı Teknoloji Nedir? Fikirler İktisadı, Fikri Mülkiyet Hakları ve Sanayi Devrimi, Yeni Fikirler üzerine Veriler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İçsel Büyüme Kuramları Romer Modelinde Büyüme, Düzey etkisi Karşısında Büyüme Etkisi, Karşılaştırmalı Durağanlık Analizi: AR-GE Payındaki Kalıcı Artış
10.Hafta *The Romer Modelinin İktisadı Nihai Mal Sektörü, Aramal Sektörü, Araştırma Sektörü, Modelin Çözümü
11.Hafta *Basit bir İçsel Büyüme Modeli Temel Model, Durgun Durum Analizi, Teknoloji Transferi, Büyüme Oranları arasındaki Farkı Anlamak
12.Hafta *Sosyal Altyapı ve Uzun Dönem İktisadi Büyüme İş Çevresi Problemi, F’nin Belirleyenleri, Π’nin Belirleyenleri Sosyal Altyapının Seçimi, Büyüme Mucizeleri ve Felaketleri
13.Hafta *Almaşık İçsel Büyüme Kuramları Rebello’nun AK Modeli, Diğer Büyüme Modelleri
14.Hafta *Doğal Kaynaklar ve İktisadi Büyüme Solow Modelinde Toprak, Yenilenemyen Kaynaklar, Kıtlık Göstergesi olarak Fiyatlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 5,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 147,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00