Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECON325 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere iş gücü piyasalarının işleyişi konusunda bilgi vermek, çalışma ekonomisini teori ve uygulama yönleriyle tanımlamaktır.
Dersin İçeriği : İş gücü arz ve talebi, ücretler, beşeri sermaye, iş gücü piyasası ayrımı, sendikalar, iş gücü piyasasının esnekliği, işsizlik, iş gücü piyasaları ve küreselleşme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Labour Economics, Stephen Smith, Routledge, 2003. Labor Economics, Pierre Cahuc, A. Zylberberg, Massachusets Institute of Technology, 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konunun teorik olarak açıklanması, anlatım, soru cevap ve ödev sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gürdal Aslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Çalışma Ekonomisi biliminin temel ilke ve kavramlarını tanımlayabilme,
  • 2 Çalışma ekonomisi ile mikro ekonomiyi birbirinden ayırabilme,
  • 3 Arz ve talep eğrileri yardımıyla işgücü piyasalarının dengeye nasıl ulaşabileceğini kavrayabilme,
  • 4 Farklı koşullar altında işgücü davranışlarını açıklayabilme,
  • 5 Tam rekabet ve monopol piyasalarının temel özelliklerini açıklayabilme,
  • 6 Konuları grafik, tablo ve eğriler ile sunabilme,
  • 7 Konuları hem teorik hem de pratik yönleriyle hakim olabilme,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Emek Arzı
2.Hafta *Emek Talebi ve verimlilik
3.Hafta *Ücret tespiti ve eşitsizlik
4.Hafta *Ücret tespiti ve eşitsizlik
5.Hafta *eğitim ve beşeri sermaye
6.Hafta *Eğitim ve beşeri sermaye
7.Hafta *Emek piyasasında ayrımcılık
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sendika ve toplu sözleşme
10.Hafta *İstihdam
11.Hafta *İşgücü piyasasında esneklik
12.Hafta *İş arama, işsizlik ve eşitsizlik
13.Hafta *İş arama, işsizlik ve eşitsizlik
14.Hafta *Ticaret, iş gücü piyasası ve küreselleşme

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 5,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00