Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 204 10-12.YY. TÜRK MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden Orta Asya’daki Türk Mimari eserlerini örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste Türklerin İslâmiyeti kabul etmelerinden sonra Orta Asya’da kurulan Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu gibi Müslüman Türk devletlerinin bu bölgede yaptırdıkları mimarî eserler incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : AKIN, Günkut; Asya Merkezi Mekân Geleneği, Ankara 1990. ALTUN, Ara; Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. ARIK, M. Oluş; Orta Asya Mimarlık Mirasımızdan İzlenimler - Impressions from Our Architectural Heritage in Central Asia, Ankara 1994. Godard, Andre, L’Art De Iran, Paris 1962. CEZAR, Mustafa; Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977. ESİN, Emel; “Türk Minaresinin Orta Asya’daki Öncüleri Hakkında”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Gabriel Özel Sayısı), S.9, Ankara 1978, s.105-150. SAYAN, Yüksel, Türkmenistan’daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999. PUGAÇENKOVA, G.A.; İskusstvo Türkmenistana, Moskva 1967. GRABER, Oleg- HILL, Derek; Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç Dr. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL
Dersin Verilişi : -

  • 1 Erken Türk-İslam dönemini mimarisinin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin mimari örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Erken Türk-İslam mimarisindeki malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Erken Türk-İslam sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Erken Türk-İslam mimarisini tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Orta Asya Türk sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta *“Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *Orta Asya Mimarisi ve türleri
5.Hafta * Orta Asya Türk mimarisinin kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
6.Hafta *Orta Asya'da Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki mimariye kısa bir bakış
7.Hafta *Orta Asya'da İslamiyet öncesi mimari gelenek
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Orta Asya Türk Mimarisinde Cami
10.Hafta *Orta Asya Türk Mimarisinde Medrese
11.Hafta *Orta Asya Türk Mimarisinde Türbe
12.Hafta *Orta Asya Türk Mimarisinde Kervansaray
13.Hafta *Orta Asya Türk Mimarisinde Saray
14.Hafta *Orta Asya Türk Mimarisinde Süsleme

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 7,00 91,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 145,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 4,00