Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK311 BİLİM, TEKNOLOJİ VE SİYASET 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, bilim, teknoloji ve siyaset arasındaki dinamik ve karmaşık ilişkileri incelemek için dizayn edilmiştir. Teorik tartışmalar ve ampirik vaka incelemeleri, öğrencilere, modern bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sosyal ve politik boyutlarını analiz etme ve tartışma imkanı sunar.
Dersin İçeriği : : Bu ders, bilim ve teknolojinin siyaseti ve eş zamanlı olarak da siyasetin bilim ve teknolojiiyi nasıl şekillendirdiğini inceler. İklim değişikliği, kirlilik ve hastalık gibi birçok güncel sosyoteknik sorunları anlamak ve onlara müdahale etmek için gerekli temel kuramları, kavramları ve araştırma yöntemlerini sunarken teknolojik belirlenimcilik ve bilimcilik yaklaşımlarına eleştirel bakışı geliştirir. Dersin okumaları, bilim, teknoloji ve politikanın birbiriyle ilişkisini ve etkileşimini birçok farklı ve güncel tartışmalar üzerinden inceler: bilim politikası, kanıt ve siyasa ilişkisi, uzman otoritesinin çıkmazları, bilimsel okur-yazarlık ve bilim iletişimi, yeni teknolojiler ve demokrasi, yapısal eşitsizlik ve teknoloji, üniversite-sanayi-hükümet işbirliği gibi konular güncel teknobilimsel gelişmeler ve tartışmalar üzerinden incelenir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders içeriği ile ilgili farklı makalelerden oluşan okuma paketi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Duygu Kaşdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler bilim, teknoloji ve politika alanları arasındaki etkileşimi eleştirel olarak inceleyip açıklayabilecektir
  • 2 Teknobilimsel konuları, teknolojik belirlenimcilik ve bilimcilik yaklaşımlarının ötesinde analiz edebileceklerdir
  • 3 Sosyoteknik gelişmeleri tarihsel ve toplumsal bağlamında analiz edip betimleyebileceklerdir
  • 4 Mevcut sosyoteknik problemleri çözmeye yönelik yaratıcı bakış ve uygulamalar geliştirebileceklerdir
  • 5 Öne çıkan güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin sunuşu: Bilim, Teknoloji ve Siyaset
2.Hafta *Bilim ve Kamu (I): Bilimsel İletişim ve Kamusal Güven
3.Hafta *Bilim ve Kamu (I): Bilim, sahte bilim ve ideoloji
4.Hafta *Uzmanlığın Siyaseti – Uzman Otoritesi ve Vatandaşlar
5.Hafta *Bilim, Teknoloji ve Demokrasi (I): Yönetim, İktidar ve Bilgi
6.Hafta *Bilim, Teknoloji ve Demokrasi (II): Alaka ve Özen Meselesi
7.Hafta *Toplumsal Cinsiyet ve Teknoloji
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Kanıtın Siyaseti
10.Hafta *Kanıt ve Siyasa
11.Hafta *Teknobilim ve Kalkınma
12.Hafta *Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları (I): Kurumlar
13.Hafta *Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları (II): Yeni Teknolojiler
14.Hafta *Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliği
15.Hafta *Dönemin genel değerlendirilmesi

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Final : 45,000
  • 3 Proje : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 0,00 0,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 4,00 52,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Teorik Ders Anlatım 15 2,00 30,00
Tartışmalı Ders 15 1,00 15,00
Proje 4 7,00 28,00
Toplam : 151,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00