Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NAS512 MATRİS HESAPLAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mühendisliğin bütün alanlarında uygulaması olan lineer cebirin ileri metotlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği : Lineer cebirin ileri teknikleri ve bazı kestirim metotları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Linear Algebra and Its Applications, David Lay, Dördüncü basım, Pearson yayınevi. Linear Algebra and Its Applications, Gilbert Strang, Üçüncü basım, Harcourt yayınevi. Introductory Linear Algebra, Bernard Kolman & David R. Hill, Sekizinci basım, Pearson yayınevi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze ders, ödev, proje, bilgisayar uygulamaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ödemiş Özger
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze ders

 • 1 Lineer denklem sistemlerini yorumlama ve çözme.
 • 2 Matrisler ve lineer dönüşümler arasındaki ilişkiyi kurmak.
 • 3 Vektör uzayları ve bazı özel vektör uzaylarını, bunların matrislerle alakasını öğrenmek.
 • 4 Lineer sistemlerde kesin çözümün olmadığı durumlarda kestirim yapmak.
 • 5 Özdeğer ve özvektörleri öğrenmek ve diferansiyel denklemlerle alakasını kurmak.
 • 6 Matrislerin çeşitli çarpanlara ayırma metotlarını öğrenmek.
 • 7 Diklik kavramını, lineer cebirin geometri uygulamalarını ve bu uygulamaların kestirimde kullanılışını öğrenmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Lineer denklem sistemleri, Matrislerde satır indirgeme ve eşelon formları, Satır indirgeme metotlarıyla lineer denklem sistemleri çözme,
2.Hafta *Vektör denklemleri, Matris denklemleri, Lineer bağımsızlık, Lineer dönüşümler.
3.Hafta *Lineer dönüşümlerin matrisleri, Matris cebiri, Matrisin tersini bulma, Tersi olan lineer dönüşümler.
4.Hafta *LU ayrışımı, Determinantlar, Cramer kuralı.
5.Hafta *Vektör uzayları, Alt uzaylar, Bazlar, Bazı özel uzaylar ve bazları.
6.Hafta *Boyut, Rank, Baz değiştirme.
7.Hafta *Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Köşegenleştirme.
8.Hafta *Diklik, Dik alt uzaylar, Dik bazlar, İzdüşüm.
9.Hafta *Gram-Schmidt süreci, QR ayrışımı.
10.Hafta *Least-Squares kestirimi.
11.Hafta *Simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, Kuadrik formlar.
12.Hafta *Kısıtlı optimizasyon, SVD ayrışımı.

 • 1 Vize : 35,000
 • 3 Araştırma Sunumu : 10,000
 • 4 Ev Ödevi : 20,000
 • 5 Final : 35,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 30,00 30,00
Proje 1 2,00 2,00
Final 1 30,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ev Ödevi 12 3,00 36,00
Araştırma Sunumu 1 15,00 15,00
Toplam : 178,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00