Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG205 KARST JEOMORFOLOJİSİ 2,00 1,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı, karst kavramlarının, karstik dinamiklerin, karstlaşmadaki etken ve süreçler ile karstik yerşekillerinin oluşumlarıyla tanıtılıp kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği : Karst konusundaki tanım ve kavramlar, karstlaşmayı etkileyen faktörler, karst topografyasının unsurları, karst topografyasının gelişim aşamaları ve jeomorfolojik ilişkiler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Erinç, S., 2000, Jeomorfoloji II (5.Baskı),Der Yayınları, İstanbul. 2. Hoşgören, Y., 2013. Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri II, (9. Baskı) Çantay Yayınları, İstanbul. 3. Ford D., Williams D., 2013. Karst Hydrogeology and Geomorphology, Wiley 4. Sweeting M.M.,1998, Karst Landforms, The Mcmillan Press Ltd. London. 5. Strahler, A.N., 1975, Physical Geography, 4.Ed. John Wiley and Sons Inc., New York. 6. İnandık H., 1962, Karst Morfolojisi (Kalker Arazide Yüzey ve Derinlik Şekilleri), Baha Matbaası, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Serdar Vardar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 1. Kayaçlar ile topografik özellikler ve şekiller arasındaki ilişkileri kavrayabilme ve yorumlayabilme
  • 2 2. Karstik etken ve süreçler ile karst jeokimyasını anlayabilme
  • 3 3. Karstik topografya şekilleri ile tarımsal alanların dağılışı arasındaki ilişkileri öğrenme ve yorumlayabilme
  • 4 4. Yüzey suları ile yeraltı suları arasındaki ilişkileri tanıyabilme ve önemini kavrayabilme
  • 5 5. Karstik kökenli riskler ve arazi kullanımı arasındaki ilişkilerin kurulabilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanım ve kavramlar
2.Hafta *Karstlaşma süreci ve temel dinamikleri
3.Hafta *Karstlaşmayı etkileyen faktörler
4.Hafta *Karstın yayılış sahası
5.Hafta *Karstik şekillerin sınıflandırılması
6.Hafta *Karst topografyasının unsurla
7.Hafta *Lapyalar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Dolinler, Polyeler
10.Hafta *Karstlaşmada iklimin etkisi ve örnekler
11.Hafta *Yeraltı drenajı ve mağaralar
12.Hafta *Yeraltı drenajı ve mağaralar
13.Hafta *Birikim şekilleri
14.Hafta *Karst topografyasının gelişim aşamaları
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Problem Çözme 13 1,00 13,00
Teorik Ders Anlatım 13 1,00 13,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Ev Ödevi 10 2,00 20,00
Toplam : 81,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00