Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG203 TURİZM COĞRAFYASI 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Küreselleşmeyi, toplumsal ve ekonomik açılardan en çok kolaylaştıran faaliyetlerden biri olarak kabul edilen “turizmin” öneminin farkına varılması oldukça önemlidir. Sadece turizm türleri değil; turizmle ilgili projeler, turizmin yarattığı mekânsal gelişim ve farklılıkların da verilmesi bu dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği : Turizm-coğrafya ilişkisi, uluslararası turizmde coğrafyacının rolü, turizmin gelişim tarihi, turizmin talep ve güdüleri; dünya turizminin gelişmesinde etkili faktörler, doğal ve kültürel çekicilikler ile arz unsurlarının-ulaşım ve konaklama – incelenmesi; turizmde organizasyonun önemi; dünyanın başlıca turizm mekânları, özellikleri, gelişimi ve sorunlarının incelenmesi; Turizmin ekonomik, toplumsal-kültürel ve çevresel etkileri; turizm gelişim siyasetleri ve planlama; dünya turizm hareketinin başlıca özellikleri ve bölgesel kalıpların incelenmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Turizm Coğrafyası (Özellikler ve Bölgeler), 2015. Nazmiye Özgüç. Çantay Kitabevi. Turizm Coğrafyası, 2008. Burhanettin Zengin. Değişim Yayınları. Kıyısal Ekosistem, 2008. Nuri Başusta. Nobel yayıncılık
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, sözlü sunum,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Uygulamalı Alan araştırmaları yapabilir
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sınıf ortamı

  • 1 • Turizmin önemini farkına varır
  • 2 • Turizmin ülke ya da bölgelerde yaratacağı değişimi görür
  • 3 • Turizm teorilerini değerlendirir
  • 4 • Turizmle ilgili projeler geliştirir
  • 5 • İnsan çevre ilişkisinin boyutları hakkında bilgi edinir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Turizm ve Coğrafya
2.Hafta *Turizmde talep ve güdüler
3.Hafta *Turizmde çekicilikler (klimatik, kıyı kaynakları ve denizler)
4.Hafta *Turizmde çekicilikler (doğal yaşam ve tarihsel kaynaklar)
5.Hafta *Turizmde çekicilikler (kültürel ve insan yapısı kaynaklar)
6.Hafta *Coğrafi mekanlarda turizmi geliştirme ve koruma
7.Hafta *Turizmde arz (ulaşım)
8.Hafta *Ara Sınav Haftası
9.Hafta *Turizmde arz (konaklama)
10.Hafta *Kırsal kaynakların turizm amaçlı kullanımı
11.Hafta *Şehirsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı
12.Hafta *Turizmin etkileri
13.Hafta *Turizmde planlama
14.Hafta *Turizmin gelişimi
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 5,00 5,00
Kısa Sınav 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Saha/Arazi Çalışması 5 5,00 25,00
Vize 1 8,00 8,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00