Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG201 COĞRAFYADA BİBLİOMETRİK ANALİZLER 1,00 1,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin literatür taraması ve bibliyometrik analiz yapma becerisi kazandırmak dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği : Deskriptif literatür analizleri Lotka kanunu Bradford kanunu Hirsch endeksi g-endeksi Dergi etki faktörü Dergi h-endeksi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Andres, Ana, 2009, Measuring Academic Research – How to undertake a bibliometric study, Chandos Publishing
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, araştırma, sözlü sunu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Saha gözlemleri yapabilir
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sınıf ortamında

  • 1 • Literatür taraması gerçekleştirmeyi öğrenme
  • 2 • Bibliyometrik araştırma yapma becerisi kazanma
  • 3 • Bibliyometrik araştırma yapma becerisi kazanma
  • 4 • Literatür taraması gerçekleştirmeyi öğrenme
  • 5 • Literatür taraması gerçekleştirmeyi öğrenme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Introduction -
2.Hafta *Deskriptif Analizler (Zamansal değerlendirme, yazar sayıları, kurum ve ülke analizleri, diğer göstergeler)
3.Hafta *Yazar Üretkenliği (Lotka kanunu)
4.Hafta *Yazar Üretkenliği (Lotka kanunun uygulaması)
5.Hafta *Dergi Üretkenliği (Bradford kanunu)
6.Hafta *Dergi Üretkenliği (Bradford kanunun uygulanması)
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Bilimsel İşbirlikleri (İşbirliği endeksi, ulusal ve uluslararası işbirlikleri)
9.Hafta *Bilimsel İşbirlikleri (Ortak yazar endeksi ve araştırma ağaları)
10.Hafta *Atıf Analizleri (Hirsch endeksi)
11.Hafta *Atıf Analizleri (g-endeksi)
12.Hafta *Atıf Analizleri (ortak atıf analizi)
13.Hafta *Atıf Analizleri (atıflar ve araştırma grupları
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 8,00 8,00
Ödev 2 5,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Küçük Grup Çalışması 2 5,00 10,00
Toplam : 83,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00