Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG107 KLİMATOLOJİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İklim koşullarını belirleyen iklim öğe ve etmenlerinden hava nemliliği ve yağışlar ve yağış miktarını etkileyen kara-deniz dağılışı, yükseklik, yerşekilleri, deniz akıntıları gibi etmenleri incelenmesi ve öğrenilmesidir. Diğer bir amaç, dünyada farklı iklim koşullarının ortaya çıkmasında etkili olan ve enerji değişimini sağlayan sistemlerin büyükten küçüğe doğru (Rossby dalgaları, planetar cepheler, orta enlem depresyonları, tropikal siklonlar, tornadolar, orajlar) kavranmasıdır.
Dersin İçeriği : Yoğuşma, sis, bulutlar, yağışlar, yağışın nedenleri ve biçimleri, yağışın özellikleri yağış miktarını etkileyen etmenler, Yağışın coğrafi dağılışı, yeryüzündeki basınç sistemleri, oluşum nedenleri ve dağılışı, hava durumu, hava tipi ve iklim kavramları, hava kütleleri, cepheler, orta enlem siklonları ile ilgili hava durumları, yerşekillerinin cephelere etkileri, siklojenez alanları ve siklonların izlediği yollar, modern atmosfer dolaşımı, tropikal siklonlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Erol O., 1999. Genel Klimatoloji (Genişletilmiş 5. Basım). Çantay Kitabevi, İstanbul (399s.). 2- Barry R.G. and Chorley R. J., 1998. Atmosphere, Weather and Climate (7th ed.), Routledge, London (409 pp.). 3- Oliver J. E., Hidore J. J. 2002. Climatology: An atmospheric science. Prentice Hall (2nd edition) (410 sayfa). 4- Meteorology. Prentice Hall, New Jersey (530 pp.) Oliver J. E., Hidore J. J. 2002. 5- Türkeş M., 2010. Klimatoloji ve Meteroloji, Kriter Yayınevi, ISBN: 9786055863395. 6- Erlat E., 2009. İklim Sistemi ve İklim Değişmeleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 155, İzmir. 7- Erlat E., 2014. Dünya İklimleri, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 186. İzmir. 8- Moran J.M., Morgan M.D. and Pauley P.M., 1997. Meteorology, Prentice Hall, New Jersey (530 pp.) 9-Türkeş M., 2016. Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri, Kriter Yayınevi, ISBN: 9786059336284. 10- Moran J. M., Morgan M. D.and Pauley P. M. (1997). Climatology: An atmospheric science. Prentice Hall (2nd edition) (410 sayfa).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Serdar Vardar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sözlü Anlatım

  • 1 Hava durumu ve iklim arasındaki farkı kavrayabilme
  • 2 Atmosferin yapısını, bileşimini ve evrimini kavrayabilme
  • 3 3.İklim parametrelerinin aylık ve mevsimsel değişimlerini hesaplayabilme ve yorumlayabilme
  • 4 İklim elemanlarının küresel dağılışını kavrayabilme ve buna dene olan fiziksel ve dinamik süreçleri tanımlayabilme
  • 5 Doğal çevrede işleyen süreçlerde ve döngülerde iklimin önemini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Buharlaşma ve yağış etkinliği
2.Hafta *Yoğuşma
3.Hafta *Sis oluşumu ve özellikleri
4.Hafta *Bulutlar ve özellikleri
5.Hafta *Yağış oluşumu ve biçimleri
6.Hafta *Yağış miktarını etkileyen etmenler ve yağışın coğrafi dağılışı
7.Hafta *Yağış rejimi tipleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Hava kütleleri kavramının gelişimi Hava Kütleleri, Doğuş (Kaynak) bölgeleri ve sınıflandırmaları
10.Hafta *Hava kütlelerinin fiziksel özellikleri (sıcaklık nem ve kararlılık)
11.Hafta *Hava kütlelerinin coğrafi dağılışları. Kuzey Yarımküredeki Hava Kütleleri (Özellikle Avrupa ve Asya Anakaraları ile Akdeniz Havzası)
12.Hafta *Cephe ve cephelerin meteorolojik özellikleri
13.Hafta *Orta enlem depresyonları ve tropikal siklonlar
14.Hafta *Oraj ve hortum oluşumu
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ödev 1 8,00 8,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Ev Ödevi 1 6,00 6,00
Problem Çözme 6 2,00 12,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00