Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG106 EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Farklı mekânlar içerisinde gelişen ekonomik faaliyetlerin özelliklerini açıklaması ve karşılaştırmalar yaparak analizler yapması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Ekonomik coğrafyayla ilgili temel kavramlar, ekonomik coğrafyanın tarihçesi, coğrafya-ekonomi ilişkisi ve önemi; ekonomiyi etkileyen doğal ve sosyal-kültürel faktörler; ekonomik coğrafya ile ilgili kurum ve kuruluşlar; küresel ekonominin şekillenmesi, ekonomik kalkınma ve kalkınmanın mekânsal organizasyonu, ekonomik faaliyet türlerinin ana hatlarıyla tanıtımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ekonomik Coğrafya (Kalkınma ve Küreselleşme) E. Tümertekin - N. Özgüç, Çantay Yayınları, 2005. Yardımcı Kaynaklar 1. Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin - N. Özgüç, Çantay Yayınları,1995 2. Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, İ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma araştırma, sözlü sunu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Arazi çalışmaları yapılabilir
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Araştırma Görevlisi Besime Yücel
Dersin Verilişi : Sınıf ortamında

  • 1 • Ekonomik coğrafyanın temel kurallarını ampirik (gözleme deneye dayalı) ve kantitatif olarak açıklamalar yapabilir.
  • 2 • Ekonomik Kaynaklar ve bunların mekânla olan ilişkilerini ortaya koyabilir. Mekândaki dağılışlarını etkileyen coğrafi faktörleri sebep ve sonuçlarını ortaya koyabilir
  • 3 • Dünyada ekonomik gelişme, kalkınmışlık, geri kalmışlık ve küreselleşme gibi kavramları coğrafi analizler yaparak ortaya koyabilir
  • 4 • Coğrafi bakış açısı ile geleceğe yönelik ekonomik planlamaları da ön görüde bulunabilir
  • 5 Ekonomik coğrafyanın önemini açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ekonomik coğrafyanın tanımı ve içeriği
2.Hafta *Ekonomik Küreselleşme ve biçimlenmesi
3.Hafta *Ekonomik kalkınma ve mekânsal organizasyon
4.Hafta *Uluslararası ticaret sektörü
5.Hafta *Tarım faaliyetlerinin başlıca özellikleri
6.Hafta *Dünya tarım bölgeleri ve başlıca sorunları
7.Hafta *Kırsal mekân ve kırsal planlama
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Balıkçılık faaliyetleri ve yerel ilişkiler
10.Hafta *Ormancılık ve doğal ilişkiler, ormanların dağılışı
11.Hafta *Madencilik faaliyetleri ve genel sorunlar
12.Hafta *Enerji kaynakları, üretim ve tüketim
13.Hafta *Sanayide yer seçimi ve dünya sanayi bölgeleri
14.Hafta *Ulaşım faaliyetleri ve mekânsal dağılım

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 6,00 6,00
Ödev 1 4,00 4,00
Final 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 2 6,00 12,00
Seminer 1 4,00 4,00
Tartışmalı Ders 8 1,00 8,00
Toplam : 111,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00