Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG102 NÜFUS COĞRAFYASI 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Her an değişen ve dinamik olan nüfus, doğası gereği disiplinler arası bir öneme sahiptir. Bu derste nüfus ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra; nüfusun miktar ve niteliklerinin belirlenmesi, mekânsal gruplaşmaların açıklanması ve nüfus olayının coğrafi çözümlemesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Nüfus coğrafyasının genel ilkeleri, nüfusun veri kaynakları, nüfus politikaları ve nüfus teorileri, nüfus artışı ve sonuçları, nüfusun dünya üzerindeki dağılışı etkileyen fiziki/ beşeri unsurlar, nüfus artışı ile ilgili ekonomik, sosyal, siyasal görüşler ve teoriler. Günümüzde nüfusun kıtalara ve ülkelere göre dağılımı, sorunlar. Nüfus nitelikleri, nüfus hareketleri, nüfus yapısındaki değişimler ve sonuçları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Beşeri Coğrafya (İnsan-Kültür-Mekan). Erol Tümertekin, Nazmiye Özgüç. 2004, Çantay kitabevi İstanbul.<br />2.Nüfus Coğrafyası (ders notları), Murat Özgür. Ankara Üniv. Dil Tarih Coğ. Fak. 2011<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Türkiye Nüfus Coğrafyası, E. M. Özgür, GMC Basın-yayın, Ankara, 1998<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, araştırma, sözlü sunu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Saha gözlemleri yapabilir
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Çiğdem Ünal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersin Verilişi : Sınıf ortamında

  • 1 • Dünya nüfusunun büyüme ve değişimiyle ilgili analizler yapabilme •
  • 2 Nüfus değişiminin bileşenlerini yorumlayabilme •
  • 3 Nüfusun Dünyadaki dağılımını açıklayabilme •
  • 4 Göç teorileri nüfus ilişkisini açıklayabilme
  • 5 Nüfusla ilgili tüm olayları coğrafi bakış açısıyla yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
2.Hafta *Nüfusun veri kaynakları ve Dünya nüfus artış dönemleri
3.Hafta *Nüfus değişimini etkileyen etmenler
4.Hafta *Nüfus siyasetleri
5.Hafta *Demografik geçiş modelleri
6.Hafta *Göç nedenleri ve önemi
7.Hafta *Geçmişte ve Günümüzde büyük göçler
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Küresel göç tahminleri ve eğilimleri
10.Hafta *Dünya’da nüfusun dağılışı ve yoğunluğu
11.Hafta *Nüfus değişimi ve Hayati değişkenler
12.Hafta *Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı
13.Hafta *Irkların mekânsal yapısı
14.Hafta *Nüfusun coğrafi analizi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 6 2,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Alan Çalışması 5 5,00 25,00
Saha/Arazi Çalışması 3 4,00 12,00
Tartışmalı Ders 4 2,00 8,00
Araştırma Sunumu 1 2,00 2,00
Küçük Grup Çalışması 2 4,00 8,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Problem Çözme 4 2,00 8,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00