Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG101 COĞRAFYAYA GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Coğrafya bilimler sistematiğinin nasıl oluştuğunun ve öneminin kavratılması, coğrafi felsefenin açıklanması ve başlıca alt bilim dalları ile bunların araştırma konularının ana hatlarıyla içeriklerinin kazandırılması
Dersin İçeriği : Coğrafya bilimi ve temel kavramların tanımı, coğrafyanın tarih boyunca gelişimi, coğrafyanın felsefesi, bilimler arasındaki yeri, sistematik tasnifi ve dallarının temel coğrafi kavram ve yöntemlerle birlikte ayrıntılı olarak tanıtımı, Dünya' da ve Türkiye'de coğrafyanın gelişiminin safhaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Coğrafya’ya Giriş, Hayati Doğanay, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2012.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Coğrafya’ya Giriş, Ali Özçağlar, Ümit Ofset Matbacılık, 2009.<br />Bölge Kavramı ve Sistematiği Ders Notları. Ali Özçağlar 2016<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, sözlü sunum,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Uygulamalı Alan araştırmaları yapabilir
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Çiğdem Ünal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi : Sınıf ortamı

  • 1 • Coğrafi felsefe ve temel prensipleri açıklayabilme
  • 2 • Coğrafyanın bilim sınıflamasındaki yerini belirleme
  • 3 • Coğrafyanın alt bilim alanları ve içerikleri hakkında bilgi verebilme
  • 4 • Coğrafyanın araştırma yöntemlerini açıklama ve nasıl kullanılacağını söyleme
  • 5 • İnsan ve çevre ilişkilerini coğrafi bir bakışla açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Coğrafya ilminin tanımı ve konusu
2.Hafta *Coğrafyanın bilim sınıflamasındaki yeri
3.Hafta *Coğrafya ilminin gelişme evreleri (İlk çağ ve Orta çağ)
4.Hafta *Coğrafya ilminin gelişme evreleri (Yeniçağ ve Yakın çağ)
5.Hafta *Coğrafya ilminin gelişme evreleri (Çağdaş coğrafi görüş)
6.Hafta *Coğrafi bilimlerin sistematik tasnifi (Fiziki- Sosyal Coğrafya)
7.Hafta *Coğrafi bilimlerin sistematik tasnifi (Ekonomik- Bölgesel Coğrafya)
8.Hafta *VİZE
9.Hafta *Coğrafi bilimlerin sistematik tasnifi (Planlama- Tarihi coğrafya)
10.Hafta *Coğrafi ilminin genel ve ortak terimleri
11.Hafta *Uzay ve Güneş sistemi
12.Hafta *Dünya oluşumu ve özellikleri
13.Hafta *Coğrafya Araştırma Yöntemleri
14.Hafta *Coğrafyacı kimliği ve çalışma alanları
15.Hafta *FİNAL

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 2 6,00 12,00
Tartışmalı Ders 4 2,00 8,00
Küçük Grup Çalışması 4 2,00 8,00
İnceleme/Anket Çalışması 5 2,00 10,00
Alan Çalışması 5 5,00 25,00
Saha/Arazi Çalışması 3 6,00 18,00
Teorik Ders Anlatım 3 2,00 6,00
Toplam : 136,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00