Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.114 MİTİK EVRENDEN GÜNÜMÜZ METİNLERİNE 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, insanın evreni alğılamasını yansıtan ilk anlatma örnekleri olan mitleri kavratmak, mit kavramının ve mitik kodların efsane, masal, destan, hikaye, roman, şiir modern anlatı türlerindeki yaratmalardaki varlığınının tespiti ve sebeplerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Dersin İçeriği İnsanın dünyayı anlamlandırması olarak tanımlabilen mit metinlerinin insanoğlunun yarattığı her anlatmada varlığını farklı kodlarla devam ettirdiğini kavratmak, diğer anlatı metinleri ve yeni metin yaratımında mitlerin konumunu belirlemek
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mircea Eliade (2016). Mitlerin Özellikleri. (Çeviri Sema Rıfat). İstanbul: Alfa Yayınları Joseph Campbell (2017). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. (Çev. Sabri Gürses). İstanbul:İthaki Yayınları Joseph Campbell (2009). Mitolojinin Gücü Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mitoloji ve Hikayeler. (Çev. Zeynep Yaman). İstanbul: Mediacat Yayıncılık Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan (Edt.) (2017). Türk Mitolojisine Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi Bahaeddin Öğel, Türk Mitolojisi I-II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Mircea Eliade (2009), Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan). İstanbul: Kabalcı Yayınevi Mircea Eliade(1999), Şamanizm (Çev. İsmet Berkan). Ankara: İmge Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Ekim Ortaç ULUDÜZ
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Anlatmaların oluşum sürecindeki evren insan ilişkisini kavrar.
  • 2 Mitleri ve mitik kodların sözlü ve yazılı anlatı metinlerindeki yerini öğrenir.
  • 3 Anlatı metinlerinin çözüm analizinde mit merkezli teoriler bağlamında çözümlemeler yapmayı öğrenir.
  • 4 Metin yaratımında ve insanın bilinçsel dünyasında mitlerin konumunu anlar.
  • 5 Anlatı metinlerinde mitik kodlar üzerine tartışma yapabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin içeriği ve kapsamı hakkında bilgilendirme
2.Hafta *İnsan ve evren ilişkisi
3.Hafta *Anlatmaların oluşum şartları ve evreleri
4.Hafta *Mit
5.Hafta *Mitlerin evreni mitoloji
6.Hafta *Mit merkezli teorik yaklaşımlar
7.Hafta *Mit – Ritüel ilişkisi
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Mitik dönem anlatıları: Efsane, Masal ve Destan
10.Hafta *Romantik Döneme geçiş ve halk hikayeleri
11.Hafta *Modern edebiyatın anlatı evreninde mit
12.Hafta *Şiir ve şiir örneklerinde mitolojik çözümleme
13.Hafta *Metin yaratma ve mitoloji ilişkisi
14.Hafta *Örnek metin yaratımı
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00