Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.112 BİR YARATICI YAZARLIK ALANI OLARAK ŞİİR 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Başlangıçtan günümüze Türk şiirinin oluşumunu, gelişme safhalarını ve geçirdiği değişiklikleri muhakeme edebilmek.
Dersin İçeriği : Türk manzum metinlerinin tarihi seyrininin birçok açıdan tahlili, tenkidi ve muhakemesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akyüz, Kenan (1970) Batı Tesirinde Türk Şiiri, Ankara, Doğuş Matbaacılık Kaplan, Mehmet (2003) Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul, Dergah Yayınları. Köprülü, Fuat (1981), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, (4.baskı), Ankara. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Ekim Ortaç Uludüz
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Klasik dönem Türk şiiri ile modern Türk şiirini karşılaştırır ve örneklerini analiz eder.
  • 2 Manzum bir metnin anlaşılması için gerekenlerin ne olduğunu ve metni değerlendirme aşamasında karşılaşılan zorlukları nasıl aşabileceğini öğrenir.
  • 3 Şiir alanında akademik düzeyde yapılabilecek çalışmaların niteliklerini sıralar.
  • 4 Şiir türünün diğer edebi türlerle olan ilişkilerini tanır.
  • 5 Şiirin estetik olarak yaratım sürecine dair kurumsal bilgiler edinir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ontolojik olarak sanat ve sanat türleri
2.Hafta *Şiirin tarihi
3.Hafta *Doğu’da ve Batı’da şiir
4.Hafta *Türk şiir coğrafyası
5.Hafta *Anadolu sahası şiir tarihi
6.Hafta *Şiirde üslup
7.Hafta *Türk şiirinde üslup gelenekleri
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Anadolu’da Şiir akımları
10.Hafta *Yunus’tan Bugüne Türk Şiir
11.Hafta *Dini-Tasavvufi Türk Şiiri
12.Hafta * Türk Halk Şiiri
13.Hafta *Klasik Türk Şiiri
14.Hafta *Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00