Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.108 METİN DİLBİLİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere metnin yapı ve anlam bütünlüğüne sahip, cümleden daha büyük bir dil birimi olduğu, metin işlevleri, metin türleri, metinselliğin türleri ve dilbilimsel metin çözümleme konularında bilgiler edinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Derste uygulamalı dilbilim alanlarından biri olan metin dilbilimi, onun teorileri konu edilmektedir. Bir cümleüstü dil birimi olarak metin kavramı, metnin oluşturma süreçleri, metnin ölçütleri, işlevleri ve türleri teoirk ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Uzun, G. L. (2011), Metindilbilim. A. S. Özsoy ve Z. Erk Emeksiz (Hazl.) Genel Dilbilim-II (s. 152-180). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları De Beaugrande, R., Dressier, W. (1981), Introduction to text linguistics, London: Longman Günay, V. D. (2001), Metin bilgisi, İstanbul: Multilingual Yayınları. Şenöz, C. A. (2005), Metindilbilim ve Türkçe, İstanbul: Multilingual. Onursal, İ. (2003), “Türkçe metinlerde bağdaşıklık ve tutarlılık”, Günümüz Dilbilim Çalışmaları. (Yay. Haz. Ayşe Kıran, Ece Korkut, Suna Ağıldere). İstanbul: Multilingual Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Rysbek Alimov
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Ekim Ortaç ULUDÜZ
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dilbilimsel metin çözümleme konularında bilgiler edinir ve uygular.
  • 2 Değişik metin türleri ve metinsellik konularında bilgilere sahip olur.
  • 3 Metin türleri ve işlevleri hakkında uygulamalı çalışmalar yapabilir.
  • 4 Metin anlama, çözümleme ve üretimine yönelik temel teknikleri kavrar
  • 5 Metin dilbilimiyle ilgili temel kavramları bilir ve uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Metin dilbilimi nedir? Bir dil birimi olarak metin. Metin grameri ve metin teorisi.
2.Hafta *Metin ve bağlam. Konu ve yorum. Metin dilbilimi ve söylem analizi
3.Hafta *Metinselliğin temel ölçütleri (De Beaugrande & Dressler’e göre): Bağdaşıklık (cohesion), tutarlılık (coherence), amaçlılık (intentionality), kabuledilebilirlik (acceptability), bilgisellik (informativity), durumsallık (sitationality), metinlerarasılık (intertextuality)
4.Hafta *Bağdaşıklık ve araçları: Gönderim (reference) değiştirim (substitution) eksiltili anlatım (ellipsis)
5.Hafta *Bağdaşıklık ve araçları: Bağlaçlı bağdaşıklık (conjunction), sözcüksel bağdaşıklık (lexical cohesion) ve alt türleri
6.Hafta *Bağdaşıklık çözümlemeleri (Metinler üzerinde uygulamalı çalışma)
7.Hafta *Tutarlılık ve araçları: nedensellik (casuality), etkinleştirme (enablement), neden (reason), amaç (purpose), zaman (time).
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Bağdaşıklık çözümlemeleri (Metinler üzerinde uygulamalı çalışma)
10.Hafta *Metinselliğin düzenleyici ölçütleri: verimlilik (efficiency), effectiveness (etki), uygunluk (appropriateness)
11.Hafta *Metin yapıları: Küçük yapılar, büyük yapılar, üst yapılar.
12.Hafta * Metin türleri ve tasnif ölçütleri: öykü (narrative), betimleme (descriptive) ve yapıları
14.Hafta *Metin türleri, işlevi ve yapısına yönelik uygulamalı çalışmalar
*Metin türleri: tartışma (argumentive), öğretme (intructive), açıklama (expository) ve yapıları
15.Hafta *final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00