Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.102 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ders kapsamında aynı zamanda öğrencilerin bilimsel etiğe ilişkin bir anlayış edinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders bilimsel araştırma kavramlarını, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini, araştırma tasarımını ve bilimsel etik ilkeleri kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aysel Aziz, (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları. Robert Day, (1996). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır?, Çeviren: Gülay Aşkar, Tübitak Yay. Sharan B. Merriam,(2013). Nitel Araştırma, Nobel Akademik Yayıncılık. Yardımcı Kaynaklar Ali Balcı, (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Çeviren:Selahattin Turan, Pegem. Hasan Şimşek, (2016). Ali Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Mustafa TEMİZSU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bilimsel araştırmanın temel kavramlarını ve araştırma yöntemlerini açıklayabilir.
  • 2 Kaynaklardan yararlanmayı ve kaynak göstermeyi bilir.
  • 3 Araştırma raporu hazırlarken bilimsel bir dil kullanabilir.
  • 4 Verilecek bir konuda araştırma önerisi geliştirebilir.
  • 5 Veri toplamada kullanılabilecek nicel ve nitel yöntemleri açıklayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Bilim, Bilgi ve Bilimsel Araştırma Kavramları
3.Hafta *Literatür Taraması
4.Hafta * Kaynaklardan Yararlanma/Kaynak Gösterme
5.Hafta *Araştırma Konusunun/Probleminin Belirlenmesi
6.Hafta * Örneklem Belirleme
7.Hafta *Derinlemesine Görüşme
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *İçerik Analizi
10.Hafta *Söylem Analizi
11.Hafta * Veri Analizleri I
12.Hafta *Veri Analizi II
13.Hafta *Araştırma Raporunun Hazırlanması
14.Hafta *Öğrenci Sunumları
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00