Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.113 RİTÜEL KURGUSUNDAN SENARYO YAZARLIĞINA 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, insanlığın mitik kodların aktarım işlevi ile oluşmuş, daha sonra inanç ve seromonik faaliyetlerle hayatı kurgulayan ritüellerden yola çıkarak beyazperdeye kadar uzanan ritüel evreninin günümüz metin yaratımlarında nasıl kullanılabileceği ve etkileri üzerinde öğrencinin düşünebilme ve metin yaratımında yararlanabilmesini öğretme amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Dini ve seküler ritüellerin insanlığın varoluşundan bugüne kadar insanların sosyal hayatlarındaki rolleri üzerine düşünmek ve senaryo ve metin yaratımlarında ritüellerin kurgusundan yazarlığı katkı sunabilmek hedeflenmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ömer Tecimer (2005). Sinema ve Modern Mitoloji. İstanbul: Plan b Stephan King(2007), Yazma Sanatı İstanbul: Altın Kitap Joseph Campbell (2009). Mitolojinin Gücü Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mitoloji ve Hikayeler. (Çev. Zeynep Yaman). İstanbul: Mediacat Yayıncılık Sevda Şener(2006), Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Ankara: Dost Yayınevi Emile Durheim(2011) Dini Hayatın İlkel Biçimleri (Çev. Fuat Aydın). Eski Yeni Yayınları Mircea Eliade (2009), Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan). İstanbul: Kabalcı Yayınevi Sibel Özbudun(1997), Ayinden Törene. İstanbul: Anahtar Kitap İlkay Şahin (2013). Online Alevi Topluluklar Ritüel Deseneli Bir Gruptan Mit Desenli Bir İnanç Topluluğuna, Konya: Çizgi Kitabevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Mustafa TEMİZSU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mit ritüel ilişkisini kavrar.
  • 2 Ritüellerin yaratım, icra, aktarım işlevlerini öğrenir.
  • 3 Ritüeller üzerinden oluşturulan kimlik ve bu kimliğin anlatma ve metinlerde nasıl kullanıldığını öğrenir.
  • 4 Ritüellerin ideoloji yaratımındaki etkisini hakkında fikir sahibi olur.
  • 5 Ritüellerin metin yaratımındaki bilişsel etkisini üzerine düşünmeyi öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin içeriği ve kapsamı hakkında bilgilendirme
2.Hafta *Mit ritüel ilişkisi
3.Hafta *Ritüellerin oluşum şartları ve işlevleri
4.Hafta *Ritüeller merkezli kuramlar
5.Hafta *Ritüeller merkezli kuramlar
6.Hafta *Ritüellerinde yazılı ve sözlü metinlerde görünürlüğü
7.Hafta *Ritüellerin Drama ve Tiyatronun oluşumunda etkisi
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Ritüel evrenini yeni bağlamlarda metinlere aktarma
10.Hafta *Senaryo kurgusunda ritüellerin etkisi
11.Hafta *Ritüel ve sinema
12.Hafta *Tiyatro senaryosunda ritüelik analiz
13.Hafta *Film senaryosunda ritüelik analiz
14.Hafta *Örnek metin yaratımı
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00