Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.111 DÜNDEN BUGÜNE YAZIM TÜRLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Geçmişten geleceğe uzanan kültür tarihimizde yapılan metin incelemeleri ve karşılaştırmalar ile muhakeme yeteneğini artırarak anlam dünyasını zenginleştirmek.
Dersin İçeriği : Geçmişten günümüze belli başlı yazım türlerinin Türk ve dünya edebiyatlarındaki yeri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Türk Öykücülüğü Özel Sayısı (1975); Türk Dili Dergisi, TDK Yay., Ankara Kudret, Cevdet (1978); Edebiyatımızda Hikâye ve Roman, Varlık Yay., İstanbul. Bilgegil, Kaya (1989); Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Enderun Kitabevi, İstanbul. İpekten, Haluk (1997); Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah Yay., İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Ekim Ortaç Uludüz
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mesnevi türü ile roman türünden örnekleri karşılaştırır ve analiz eder.
  • 2 Eski ve yeni şiiri karşılaştırır ve yorumlar.
  • 3 Türk edebiyatının klasik ve modern dönemlerinin birbirleriyle olan bağını tartışır ve yorumlar.
  • 4 Şair-şiir ilişkisini kurar ve tartışır.
  • 5 Öykünün dünya edebiyatında ortaya çıkışını ve ilk örnekleri tanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Şiir bilgi ve teorileri
2.Hafta * Şiir Bilgi Ve Teorileri.
3.Hafta *Mesnevi Nazım Şeklinin Kaynağı, Tarihi Gelişimi Ve Türleri.
4.Hafta *Mesnevi Türünden Roman Türüne Geçiş.
5.Hafta *Mesnevi Ve Roman Türlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi.
6.Hafta *Türk Edebiyatında Hikâye Ve Roman Geleneği
7.Hafta *Romanın Dünya Edebiyatında Ortaya Çıkışı Ve İlk Örnekler.
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Türk Öykücülüğünün Temsilcileri
10.Hafta *Dünya Öykücülüğünün Temsilcileri
11.Hafta *Öykünün Türleri
12.Hafta *Metin İncelemeleri
13.Hafta *Metin İncelemeleri
14.Hafta *Metin İncelemeleri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00