Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.109 MİSTİSİZM VE POPÜLER EDEBİYAT 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere edebî üretimin bir parçası olarak İslâm tasavvufunun önemini kavratabilmektir.
Dersin İçeriği : Popüler tasavvufi romanlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Uludağ, Süleyman (2010); Dört Kapı Kırk Eşik, Dergâh Yayınları, İstanbul. Kara, Mustafa (2011); Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul. Levend, Agâh Sırrı (1984); Divan Edebiyatı, (Tasavvuf kısmı), Enderun Kitabevi, İstanbul. Şekûr, Muhyeddin (2010); Su Üstüne Yazı Yazmak, Sufi Kitap. Yalsızuçanlar, Sadık (2013); Gezgin; Cam ve Elmas; Anka Yay., İstanbul. Coelho, Paulo (2010); Simyacı, Can Yay. Şafak, Elif (2009); Aşk, Doğan Kitap, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mistisizmin kavramını tanır ve tanımlar.
  • 2 Edebi türleri tanır ve farklılıklarını bilir.<br />
  • 3 Popüler edebiyat örneklerini ve özelliklerini edinir.
  • 4 Mistisizmin popüler edebiyata olan etkisi konusunda fikir sahibi olur.
  • 5 Mistisizmin ve popüler edebiyat arasındaki ilişikleri tanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin genel çerçevesi ve terminolojisi
2.Hafta *Popüler edebiyatın kaynağı olarak mistisizm
3.Hafta *Teorik çerçevenin oluşturulması: Mistisizm nedir?
4.Hafta *Mistisizminin genel ilkeleri
5.Hafta *Mistisizmin popüler edebiyata yansıması
6.Hafta *Mistisizmin edebî metinlere taşınması
7.Hafta *Metin incelemeleri: Sadık Yalsızuçanlar, Anka (Niyâzî-i Mısrî)
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Metin incelemeleri: Muhyiddin Şekûr, Su Üstüne Yazı Yazmak (İbn Arabi)
10.Hafta *Metin İncelemeleri: Elif Şafak, Aşk.
11.Hafta *Metin İncelemeleri: Sadık Yalsızuçanlar, Gezgin.
12.Hafta *Metin İncelemeleri: Paulo Coelho, Simyacı
13.Hafta *Mistisizm ve şiir (Vahdet-i vücûdcu sûfîler)
14.Hafta *Metin İncelemeleri: Sadık Yalsızuçanlar, Cam ve Elmas (Ebu’l-Hasan-ı Harakânî)

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00