Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.107 YARATICI OKURLUK 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının sorgulanması, yeni ve farklı okuma biçimlerini uygulama yoluyla öğrenilmesi, eleştirel okuma ve okuma sürecini farklı türlerde yazı üretme sürecine eklemleme ve okuma süreci ile düşünceyi geliştirme süreci arasında bağ kurma becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste farklı okuma biçimleri, örnek metinler üzerinden gösterilecek, etkin ve yaratıcı okurda bulunması gerekli nitelikler örnek okuma biçimleri üzerinden gösterilecek, farklı türlerde yazılar üretilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tanıpınar, Ahmet Hamdi (2009); Beş Şehir, Dergah Yayınları, İstanbul. Humsen, Knut (2016); Açlık, Varlık Yayınları, İstanbul. Kaplan, Mehmet(2008); Hikâye Tahlilleri, Dergah Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Türkyılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş Gör. Ekim Ortaç ULUDÜZ
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Okuma süreçlerini daha etkin tanımlar.
  • 2 Eleştirel okuma özelliklerini tanır ve kullanır.
  • 3 Okurluk ile yazarlık arasındaki yakın ilişkiyi fark eder.
  • 4 Etkin okurluk becerisini geliştirir.
  • 5 Farklı türlerde yazı üretmenin teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yaratıcı okurun nitelikleri (fizikî koşullar)
2.Hafta *Yazı, yazar ve okur etkileşimi
3.Hafta *Yazı, yazar ve okur etkileşimi
4.Hafta *Yaratıcı okurlukta sözlük, ansiklopedi, harita vs yardımcı kaynakların önemi
5.Hafta *Yaratıcı okurlukta sözlük, ansiklopedi, harita vs yardımcı kaynakların önemi
6.Hafta *Farklı edebî türlerde farklı okuma biçimleri
7.Hafta *Farklı edebî türlerde farklı okuma biçimleri
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *İçerik analizi
10.Hafta *İçerik analizi
11.Hafta *Örnek metinlerin yeniden kurgulanması
12.Hafta *Örnek metinlerin yeniden kurgulanması
13.Hafta *Örnek metinlerin yeniden kurgulanması
*Kitap tanıtım yazısı oluşturma
14.Hafta *Kitap tanıtım yazısı oluşturma
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00