Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.105 TÜRK YAZI TARİHİ VE MODERN UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Türkçenin her bir değişkesinin konuşulduğu coğrafi bölgelerin tanıtılması, ilgili bölgelerde yaşayan Türk soylu halkların yazı dili geleneklerinin oluşum şartları ve süreçleri hakkında bilgi verilmesidir. Bu derste ayrıca Türk dünyasının önemli yazarları ile eserlerinden örnekler tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği : Türklerin tarihte ve bugün kullandığı alfabelerin tanıtılması, Çağdaş Türk yazı dillerinin oluşum serüveni, Türk dünyasının önde gelen yazar ve şairlerinin tanıtımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Şirin User, Hatice (2015) Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, İstanbul: Bilge Kültür Sanat. Şimşir, Bilal (2008) Türk Yazı devrimi, Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları. Levend, Agâh Sırrı (2011) Türk Dilinde Gelişme Sadeleşme Evreleri, Ankara: Dil derneği yayınları Topsakal, İ. (2009). Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552-1917), İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Ercilasun, A. Bican. (2007). Başlangıçtan Günümüz Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ yay. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 1-32 cilt http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78479/turkiye-disindaki-turk-edebiyatlari-antolojisi.html
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sinan Güzel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk dünyasının coğrafyası hakkında bilgi sahibi olabilme.
  • 2 Türk dünyası devlet ve topluluklarını tanıyabilme.
  • 3 Çağdaş Türk yazı dillerinin oluşum şartlarını ve süreçlerini kavrama.
  • 4 Çağdaş Türk yazı dillerine ait alfabeler hakkında bilgi sahibi olabilme.
  • 5 Türk dünyasının önde gelen yazar ve şairleri hakkında bilgi sahibi olabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin genel tanıtımı ve kaynakçanın paylaşımı.
2.Hafta *Modern dönem öncesi Türk yazısı ve kullanılan alfabeler
3.Hafta *Türk soylu halkların yaşadıkları coğrafya ve dilleri
4.Hafta *Çağdaş Türk yazı dillerinin oluşum şartları ve süreçleri: Genel bilgiler
5.Hafta *Türkiye Türkçesinin yazı serüveni (Genel bilgiler)
6.Hafta *Azerbaycan Türkçesinin yazı serüveni (Genel bilgiler)
7.Hafta *Tatar Türkçesinin yazı serüveni (Genel bilgiler)
8.Hafta *Vize Sınavı
9.Hafta *Özbek Türkçesinin yazı serüveni (Genel bilgiler)
10.Hafta *Çuvaş Türkçesinin yazı serüveni (Genel bilgiler)
11.Hafta *Türk dünyasından yazar ve şair tanıtımları
12.Hafta *Türk dünyasından yazar ve şair tanıtımları
13.Hafta *Türk dünyasından yazar ve şair tanıtımları
14.Hafta *Türk dünyasından yazar ve şair tanıtımları
15.Hafta *Genel Bir Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ödev 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00