Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.103 NASIL YAZAR OLDULAR? - BİYOGRAFİK YAZAR İNCELEMELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yazar ve şairlerin çocukluk yıllarından itibaren yaşadıkları ailevi, sosyal, kültürel ve sanatsal çevrenin öğretilmesi. Yazar ve şairlerin sanatçı duyarlılıklarının gelişimini etkileyen psikolojik faktörlerin modern teoriler ışığında irdelenmesi. Sanatçıların yazma süreçlerinin her aşamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği : Sanat eseri üretmenin psikolojik temelleri. Sanatçının iç dünyası. Yazar ve çevresi. İç ve dış dünyanın esere dönüştürülmesi. Yazmanın aşamaları. Yazar- eser ilişkisi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Wellek, Rene- Varren, Austin. (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel). (1993). Edebiyat Teorisi. İzmir: Akademi Kitabevi Turgut, İhsan. (1990). Sanat Felsefesi, İzmir: Karınca Matbaası Cebeci, Oğuz. (2009). Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İstanbul: İthaki Yayınları Yardımcı Kaynaklar Genç, İlhan. (2007). Edebiyat Bilimi. İzmir Moran, Berna. (1981). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: Cem Yayınevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Mustafa TEMİZSU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sanat kavramını tanır ve tanımlar.
  • 2 Yazarlık kavramını tanır ve tanımlar.
  • 3 Yazar ve edebi metinler arasındaki ilişkileri tanır.
  • 4 Yazar ve şairlerin sanatsal gelişim süreçlerini öğrenir.
  • 5 Sana eserleriyle yazarlık ilişkisini kurar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Edebiyat ve psikoloji
2.Hafta *Yazma psikolojisi
3.Hafta * Edebiyat incelemesinde psikanaliz metodu
4.Hafta *Yazarların çocukluk yılları
5.Hafta *Kültürel ve sanatsal çevre
6.Hafta *Yazar ve çağı
7.Hafta *Edebiyatçıların çocukluk hatıraları
8.Hafta *Vize Sınavı
9.Hafta *Yahya Kemal
10.Hafta * Peyami Safa
11.Hafta * Ahmet Hamdi Tanpınar
12.Hafta * Yakup Kadri Karaosmanoğlu
13.Hafta * Oğuz Atay
14.Hafta *Oğuz Atay
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00